Miljøprøvning: Prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Miljøprøvning: Prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Styrk din viden inden for prøvetagningsmetoder og procedurer og bliv i stand til at arbejde praktisk med prøvetagning både i felten og i laboratoriet.

Vi udbyder faget igen til efteråret 2023.

Derfor skal du tage kurset

På kurset miljøprøvning: Prøvetagning, måling og laboratorieanalyse får du et godt praktisk fundament og teorien bag. Kurset har fokus på kvalitetssikring af felt- og laboratoriearbejde og validiteten af resultaterne.

Vi tager udgangspunkt i praktisk prøvetagning og laboratoriearbejde med hovedvægt på casearbejde.

Du vil:

 • Lære at anvende udvalgte prøvetagnings-, måle- og analysemetoder
 • Få kompetencer til at udarbejde prøveudtagningsplaner til specificerede miljøteknologiske opgaver
 • Blive kvalificeret til at planlægge, udføre og dokumentere forløbet af miljøprøvninger

Indhold

På kurset miljøprøvning: Prøvetagning, måling og laboratorieanalyse arbejder du blandt andet med:

 • Valg af metoder og procedure for udtagning af prøver fra vand, jord og luft
 • Valg, betjening, kontrol, kalibrering og vedligeholdelse af almindeligt forekommende måle- og analyseudstyr
 • Almindeligt forekommende laboratoriearbejde i relation til miljøteknologi
 • Prøveudtagningsplaner og måleteknik
 • Laboratorieberegninger
 • Statistik til at dokumentere og vurdere eget arbejde
 • Sammenhæng mellem prøvetagningsmetodik og resultatvaliditet
 • Mikroskopi

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen

Miljøprøvning: Prøvetagning, måling og laboratorieanalyse er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 10 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig rapport over gennemført praktisk arbejde. Prøven er med intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail