Ressourcer, affald og genanvendelse

Ressourcer, affald og genanvendelse

Vil du arbejde med en affalds- og ressourcedagsorden rettet mod en cirkulær økonomi? Så er kurset ressourcer, affald og genanvendelse noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset ressourcer, affald og genanvendelse får du en grundforståelse for principperne bag affaldshåndteringen i EU, affaldshierarkiet, og hvordan det spiller sammen med en cirkulær økonomi.

Du vil også opnå indsigt i, hvordan cirkulær økonomi kan spille ind i de større sammenhænge, som din virksomhed eller organisation indgår i.

Du vil:

  • Få grundlæggende viden om affald som en ressource
  • Lære at gennemføre målrettede løsninger inden for affald og genanvendelsesområdet
  • Blive kvalificeret til at efterleve affaldslovgivningen samt principperne bag affaldsbehandling

Indhold

På kurset ressourcer, affald og genanvendelse arbejder du blandt andet med:

  • Affaldsbehandling i henhold til affaldshierarkiet (affaldsforebyggelse, affald til genanvendelse, affald til nyttiggørelse og affald til deponi)
  • Affaldssystemets rolle på vej mod en cirkulær økonomi
  • Love, bekendtgørelser og vejledninger
  • Klassificering af affald

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ressourcer, affald og genanvendelse er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen består af en intern mundtlig prøve og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Reservér din plads

Reservér din plads på kurset Ressourcer, affald og genanvendelse hurtigt og nemt. Vi holder en plads til dig, og så kan du i ro og mag tilmelde dig endeligt og betale på et senere tidspunkt.

Reservationen er gratis og uforpligtende.

Navn skal udfyldes
E-mail skal udfyldes korrekt E-mail skal udfyldes
Du skal vælge et hold
Næste hold

{{ course.activityName || 'Søerne, man. 02. sep. 2024, kl. 09:00' }}

Reserverer...
Tak! Vi har reserveret en plads til dig.
Noget gik galt, og vi kunne ikke reservere en plads til dig.
Ressourcer, affald og genanvendelse

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail