Ressourcer, affald og genanvendelse

Ressourcer, affald og genanvendelse

Vil du arbejde med en affalds- og ressourcedagsorden rettet mod en cirkulær økonomi? Så er kurset ressourcer, affald og genanvendelse noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget ressourcer, affald og genanvendelse får du en grundforståelse for principperne bag affaldshåndteringen i EU, affaldshierarkiet, og hvordan det spiller sammen med en cirkulær økonomi.

Du vil også opnå indsigt i, hvordan cirkulær økonomi kan spille ind i de større sammenhænge, som din virksomhed eller organisation indgår i.

Du vil:

  • Få grundlæggende viden om affald som en ressource
  • Lære at gennemføre målrettede løsninger inden for affald og genanvendelsesområdet
  • Blive kvalificeret til at efterleve affaldslovgivningen samt principperne bag affaldsbehandling

Indhold

På faget ressourcer, affald og genanvendelse arbejder du blandt andet med:

  • Affaldsbehandling i henhold til affaldshierarkiet (affaldsforebyggelse, affald til genanvendelse, affald til nyttiggørelse og affald til deponi)
  • Affaldssystemets rolle på vej mod en cirkulær økonomi
  • Love, bekendtgørelser og vejledninger
  • Klassificering af affald

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ressourcer, affald og genanvendelse er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen består af en intern mundtlig prøve og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail