Spildevandsbehandling

Spildevandsbehandling

Interesserer du dig for spildevandhåndtering, og vil du have en dybdegående forståelse for processerne på et rensningsanlæg? Så er dette kursus i spildevandsbehandling lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget spildevandsbehandling får du kompetencer til at indgå i samarbejdet om drift og optimering af anlæg til rensning af spildevand, og du får en solid teoretisk og praktisk indføring i driften af et rensningsanlæg.

Du vil:

  • Få kompetencer til at deltage i styring og regulering af et renseanlæg
  • Lære at opstille massebalancer for et renseanlæg
  • Blive kvalificeret til at anvende målemetoder

På faget kombineres teoretiske begreber og parametre med det praktiske arbejde på rensningsanlægget. Vi tager udgangspunkt i konkrete anlægs opbygning, processerne på forskellige anlæg og løsning af driftsproblemer.

Ofte drøftes deltagernes egne problemstillinger og erfaringer, som efterfølgende diskuteres i fællesskab.

Indhold

På faget spildevandsbehandling arbejder du blandt andet med:

  • Anlægsopbygning
  • Styring og regulering af renseanlæg
  • Processer
  • Almen, organisk og uorganisk kemi og biokemi i relation til forståelse af spildevandrensning
  • Målemetoder

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Spildevandsbehandling er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 10 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en 48 timers skriftlig prøve med intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail