Spildevandsbehandling

Spildevandsbehandling

Interesserer du dig for spildevandhåndtering, og vil du have en dybdegående forståelse for processerne på et rensningsanlæg? Så er dette kursus i spildevandsbehandling lige noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset spildevandsbehandling får du kompetencer til at indgå i samarbejdet om drift og optimering af anlæg til rensning af spildevand, og du får en solid teoretisk og praktisk indføring i driften af et rensningsanlæg.

Du vil:

  • Få kompetencer til at deltage i styring og regulering af et renseanlæg
  • Lære at opstille massebalancer for et renseanlæg
  • Blive kvalificeret til at anvende målemetoder

På kurset kombineres teoretiske begreber og parametre med det praktiske arbejde på rensningsanlægget. Vi tager udgangspunkt i konkrete anlægs opbygning, processerne på forskellige anlæg og løsning af driftsproblemer.

Ofte drøftes deltagernes egne problemstillinger og erfaringer, som efterfølgende diskuteres i fællesskab.

Indhold

På kurset spildevandsbehandling arbejder du blandt andet med:

  • Anlægsopbygning
  • Styring og regulering af renseanlæg
  • Processer
  • Almen, organisk og uorganisk kemi og biokemi i relation til forståelse af spildevandrensning
  • Målemetoder

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Spildevandsbehandling er et valgfag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en 48 timers skriftlig prøve med intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail