Virksomhedens miljøpåvirkninger: Miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

Virksomhedens miljøpåvirkninger: Miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

Vil du kunne bidrage med viden til, hvordan virksomheders aktiviteter og biprodukter påvirker naturen og miljøet? Så er dette kursus lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget virksomhedens miljøpåvirkninger: Miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast introduceres du til mange forskellige miljøområder, og du danner et fagligt grundlag for de efterfølgende fag.

Du vil:

  • Kvalificeres til kunne vurdere effekten af forurening og belastning på udvalgte recipienter
  • Lære at forstå forskellige miljøteknologiske problemstillinger
  • Få viden og kompetencer inden for virksomhedens håndtering af affald, spildevand og afkast

På faget er der fokus på virksomheders påvirkninger af det omkringliggende miljø og på de teoretiske og praktiske aspekter af miljøpåvirkningerne.

Indhold

På faget virksomhedens miljøpåvirkninger: Miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast arbejder du blandt andet med:

  • Stofkredsløb – grundstoffernes kredsløb i udvalgte naturtyper
  • Lovgivningssystemet og generel lovgivning
  • Overfladevand, grundvand og forskellige naturtyper som recipienter
  • Miljøpåvirkninger og deres effekter på forskellige økosystemer, biodiversitet og klima
  • Forståelse for udvalgte recipienters sårbarhed og robusthed over for eutrofiering og belastning med miljøfremmede stoffer, affald, spildevand eller røg

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Virksomhedens miljøpåvirkninger: Miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i miljøteknologi. Faget består af 10 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er skriftlig med ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for videreuddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail