Miljøteknologi

Med en akademiuddannelse i miljøteknologi får du viden og kompetencer til at analysere, planlægge og vurdere miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med drift, kontrol og udvikling i en virksomhed.

Derfor skal du læse miljøteknologi

Der er i disse år et øget fokus på miljø, klima og bæredygtighed for at sikre, at jordens ressourcer kan følge med befolkningstilvæksten og udviklingen.

Miljøområdet er i stor vækst både offentligt og privat, og der er derfor brug for medarbejdere med tekniske kompetencer inden for dette område.

Med en akademiuddannelse i miljøteknologi bliver du kvalificeret til at kunne bidrage til virksomheders arbejde med miljøopgaver. Du vil kunne benytte din viden om miljøarbejdet til at opnå resultater i virksomheden samt samarbejde med andre på tværs af kulturelle, sproglige og uddannelsesmæssige forskelle.

Akademiuddannelsen i miljøteknologi har været superrelevant og givet mig mulighed for at arbejde med vidt forskellige opgaver inden for CSR og grøn omstilling
Kåre M. Rasmussen
Kåre M. Rasmussen
Konsulent
Bæredygtighed og kommunikation

Uddannelsens indhold

På akademiuddannelsen i miljøteknologi får du blandt andet kendskab til:

 • Miljølovgivning
 • Miljøledelse
 • Affald
 • Spildevand

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Du vil derudover få en bred praktisk viden om kemi, biologi og teknik i relation til miljø, som du kan bruge, uanset om du arbejder med miljøtekniske opgaver i en produktionsvirksomhed, en forsyningsvirksomhed eller i en kommunal forvaltning.

Du vil under uddannelsen skulle vurdere problemstillinger og indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser. Din egen virksomhed og erfaringer vil typisk inddrages som et led i vurderingen af praktiske problemstillinger.

Bliv ringet op og tag en snak om valg af fag eller uddannelse, og hvordan du finder tiden.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i miljøteknologi er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som læses på deltid.

Uddannelsen består af to obligatoriske fag og en række valgfag. Alle fag afsluttes med en eksamen, og uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt. En akademiuddannelse tager typisk tre år at gennemføre med et til to fag pr. semester. Hvert fag har en varighed på ca. to til fire måneder.

Akademiuddannelsen i miljøteknologi har ingen studieretning, og du har derfor mulighed for at sammensætte uddannelsen ud fra lige netop dine behov og interesser. Du bestemmer også selv, om du vil tage hele akademiuddannelsen i miljøteknologi eller blot udvælge de fag, der interesserer dig, og tage dem som et enkeltstående kursus.

Ønsker du at tage hele uddannelsen?

Hvis du ønsker at gennemføre hele akademiuddannelsen i miljøteknologi, så finder du en oversigt over den anbefalede rækkefølge, som Cphbusiness udbyder fagene i under studiets opbygning og fag.

Vælg efter interesse

Afgangsprojekt 10 ECTS

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og giver dig mulighed for at gå i dybden med et emne, du brænder for.

Vi anbefaler, at du følger én af disse to veje afhængig af nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver. I begge profiler er der indlagt 10 ECTS, som du kan målrette netop dit interessefelt.

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Tid og sted

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}}
Sidste chance
Online {{ course.location.shortName + (course.isBlended ? '/online' : '') }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Gå til kurv Tilmeld

Fandt du ikke det, du søgte?

Mangler du et hold inden for et specifikt fag, så kig nærmere under studiets opbygning og fag. Her finder du en oversigt over rækkefølgen, vi udbyder fagene på akademiuddannelsen i miljøteknologi i.

 • Adgangskrav og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

  Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

  Når du ansøger om at blive optaget, skal du vedhæfte et CV. Læs vores guide til CV'er her.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: evu@cphbusiness.dk

 • Studiets opbygning og fag

  Akademiuddannelsen i miljøteknologi tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske og valgfrie fag samt et afgangsprojekt.

  Hvis du ønsker at læse en hel uddannelse, anbefaler vi, at du starter med faget virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast, inden du starter på det andet obligatoriske fag.

  Anbefalet rækkefølge

  Hvis du ønsker at tage hele akademiuddannelsen i miljøteknologi, kan du her finde Cphbusiness' anbefalede rækkefølge af fag.

  Fag

  Indledende fag

  De indledende fag har til formål at give dig grundlæggende kvalifikationer i henholdsvis matematik og kemi, inden du starter på uddannelsen. Fagene er valgfrie.

  Obligatoriske fag

  Uddannelsen har to obligatoriske fag på hver 10 ECTS:

  Valgfrie fag

  Du kan vælge mellem nedenstående fag. Desuden kan du vælge fag uden for fagområdet svarende til max 15 ECTS.

  Afgangsprojekt

 • Sådan foregår undervisningen

  Vi kobler viden til din hverdag

  Undervisningen på Cphbusiness er praksisnær. Det betyder, at du kommer til at arbejde med udfordringer, eksempler og cases fra din egen hverdag. Du får derfor kompetencer, der er direkte relateret til din egen jobsituation, og som du kan tage med hjem og anvende med det samme i din egen praksis. Dine medstuderende og underviser vil ligeledes bringe cases ind i undervisningen, der sætter den teori, du lærer i undervisningen, i spil.

  I perioden mellem undervisningsgangene læser du litteratur, ser video og arbejder med fagets indhold enten alene eller som gruppearbejde.

  Anerkendende undervisere

  Gennem undervisningsforløbet vil du blive opmærksom på egne kompetencer og færdigheder og får gennem undervisningens udformning mulighed for at videreudvikle dem. Undervisningen foregår i et trygt og nærværende læringsrum, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål og indgå i dialog med din underviser og medstuderende.

  Undervisningen faciliteres, så der er plads til at opbygge relationer og netværk gennem læringsfællesskaber, feedbackprocesser og faglige og tværfaglige samarbejder.

  Mød dine undervisere

  Model

  Undervisningsformer: Fysisk, online eller blended

  Cphbusiness' studerende har forskellige behov, og vi tilbyder derfor forskellige former for undervisning. Du kan se, hvilken undervisningsform der gælder for det pågældende hold, når du tilmelder dig.

  På de hold, hvor der indgår online undervisning, vil der altid være en underviser til stede i undervisningen. Du er derfor sikret, at du kan interagere med din underviser og dine medstuderende i næsten samme grad, som hvis undervisningen foregår i et fysisk lokale.

  Undervisning med fysisk fremmøde

  • Når du er tilmeldt et hold, hvor undervisningen foregår med fysisk fremmøde, skal du møde ind på en af Cphbusiness' lokationer.
  • Her arbejder du med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.

  Online undervisning med tilstedeværelse

  • Du møder til undervisning på Zoom, der er en online platform, sammen med din underviser og dine medstuderende.
  • Her arbejder du med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Din underviser vil facilitere gruppearbejde og diskussioner i plenum på samme måde som i et fysisk lokale.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.
  • En fordel ved online undervisning er, at du kan deltage i undervisningen uanset hvor du befinder dig, og at du sparer tid på transport.

  Blended learning

  • Undervisningen foregår i en vekslen mellem fysisk fremmøde og online tilstedeværelse. Når du tilmelder dig, kan du se, hvilke undervisningsgange der er planlagt med hhv. fysisk fremmøde og online undervisning.
  • Du mødes til undervisning med din underviser og dine medstuderende enten på onlineplatformen Zoom eller på en af Cphbusiness’ fysiske lokationer.
  • Din underviser vil facilitere gruppearbejde og diskussioner i plenum, uanset om det er online eller med fysisk fremmøde.
  • Du arbejder med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.
 • Facts

  Sted

  Ved tilmelding kan du se, på hvilken af vores lokationer undervisningen finder sted.

  Varighed og undervisningsform

  En hel uddannelse tager typisk tre år at gennemføre med 1 - 2 fag pr. halvår.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.00. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, som du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse, er den samme - men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS (+ 60 ECTS for din erhvervserfaring = 120 ECTS).

  Økonomi

  På akademiuddannelserne er der egenbetaling betalt af dig selv eller din arbejdsgiver. Dog er der mulighed for at søge midler fra omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært og i beskæftigelse. Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

  I nogle tilfælde kan der være mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

  For vejledning og ansøgning om SVU henviser vi til:

  Københavns Professionshøjskole
  SVU-administrationen
  Humletorvet 3, K3/09
  1799 København V
  Telefon 51 38 04 11

 • Eksamen

  Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring uddannelsens indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket fag du skal vælge.

  Har du spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder for akademiuddannelsen i miljøteknologi Søren Thromsholdt Christensen på telefon: 36 15 48 67 på følgende tidspunkter:

  Mandag - torsdag kl. 9.00 - 11.00

  Desuden er du altid velkommen til at sende en mail til stc@cphbusiness.dk.

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Med en akademiuddannelse i miljøteknologi vil du kunne varetage stillinger inden for en række forskellige områder fx rådgivning, ledelse, drift, udvikling og kontrol i den industrielle produktion, i forsyningsvirksomheder og kommunale forvaltninger.

  Hvis du vil studere videre, har du mulighed for at tage en relevant diplomuddannelse. Fx diplomuddannelsen i Projektledelse eller Energi og miljø.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Studieordning

  Gældende studieordning for akademiuddannelsen i miljøteknologi.
  Trådte i kraft 1. august 2018.

  Bekendtgørelse

  Du finder link til den gældende bekendtgørelse for akademiuddannelser her.

  De seneste love og bekendtgørelser på området er tilgængelige på: www.retsinfo.dk.

 • Selvstuderende

  Som selvstuderende kan du gå til eksamen på alle fag på vores deltidsuddannelser, hvis faget er i udbud.

  Som selvstuderende modtager du ikke undervisning eller vejledning fra Cphbusiness. Du får udelukkede stillet en eksamen til rådighed med en censor og en eksaminator.

  Alle fag er bekendtgørelsesbelagte og beskrevet i nationale studieordninger, der fastsætter fagets indhold, niveau og læringsmål. Den aktuelle studieordning og bekendtgørelse finder du her på hjemmesiden under de enkelte akademi- og diplomuddannelser.  

  I studieordningen kan du se de læringsmål, som eksaminator og censor vurderer dig på til eksamen. Eksamensformen kan du læse mere om i vores eksamenskataloger. Du vil få en karakter efter 7-trinsskalaen.

  Der er to eksamensterminer om året; sommer og vinter. Eksamen for selvstuderende afholdes på eksamensdatoer fastsat af Cphbusiness.

  Efter du har bestået din eksamen, fremsendes et eksamensbevis til din e-Boks. 

  Optagelseskrav

  Du skal opfylde adgangskravene for det fag, du ønsker at gå til eksamen i. Adgangskravene afhænger af fagets uddannelsesniveau.

  Priser

  Prisen for eksamen som selvstuderende afhænger af eksamensform og uddannelsesniveau. Kontakt os på e-mail eller telefon for at få oplyst prisen på en specifik eksamen.

  Kontakt os

  Cphbusiness Partner 
  E-mail: udbud@cphbusiness.dk 
  Telefon: 36 15 48 66

  Tilmelding

  Tilmeld dig ved at udfylde formularen herunder. Så kontakter vi dig med information om den næste eksamen i det ønskede fag.

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål om videreuddannelse

  Har du spørgsmål til tilmelding, adgangskrav, dokumentation, betaling eller lignende, anbefaler vi, at du læser vores FAQ, som besvarer alle de oftest stillede spørgsmål om efter- og videreuddannelse på Cphbusiness.

  Læs vores FAQ om efter- og videreuddannelse.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail