Oplevelsesøkonomi

Brænder du for eventplanlægning og at skabe unikke oplevelser? Vil du gerne arbejde med kundeservice, personaleledelse og udvikling af kundeoplevelser? Så er akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi måske noget for dig.

Formål

Formålet med uddannelsen i oplevelsesøkonomi er at kvalificere dig til at kunne arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Du varetager opgaver, hvor du analyserer, planlægger og gennemfører løsninger, der skaber merværdi for kunden i form af udvikling, produktion og levering af oplevelser.

Du lærer at lede og motivere andre i arbejdet med at udvikle og vedligeholde serviceniveauet i virksomheden samt at kunne brande og markedsføre virksomheden over for omverdenen.

Aktuelle hold

Herunder finder du en liste over de hold på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, vi udbyder i den kommende tid. Nederst kan du se de hold, der er i gang.

Du kan sortere listen efter navn, ugedag, tidspunkt, sted og opstart.

Kommende hold

Fagmoduler

{{typeName}}
{{educationName}}

Periode

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld
 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Vinteroptag i uge 6
  • Sommeroptag i uge 36

  Tilmeldingsfrist

  Til og med holdstart for hvert fagmodul.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på akademiuddannelsen? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse
   eller
  • en gymnasial uddannelse + min. to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke har dokumentation på ovennævnte, men har mere end to års erhvervserfaring, kan du muligvis få en realkompetencevurdering. En realkompetencevurdering er en vurdering af de kompetencer du har opnået uden for det etablerede uddannelsessystem.

  Læs om realkompetencevurdering nedenfor.

 • Studiets opbygning og fagmoduler

  Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske og valgfrie fagmoduler samt et afgangsprojekt. 

  Valgfrie fagmoduler

  Du kan vælge mellem de fagmoduler, der er knyttet til profilen. Desuden kan du vælge fagmoduler uden for fagområdet svarende til max 15 ECTS.

  Fagmoduler

  Indledende fagmoduler

  Obligatoriske fagmoduler

  Valgfrie fagmoduler

  • Event management (10 ECTS)
  • Markedsføring (5 ECTS)
  • Valgfrie moduler fra andre fagområder end det merkantile (maks. 15 ECTS)

  Afgangsprojekt

  • Afgangsprojekt (10 ECTS)
 • Facts

  Titel

  AU i oplevelsesøkonomi (AP Degree in Experience Economy)

  Sted

  Cphbusiness Søerne, Nansensgade 19, 1366 København K

  Varighed og undervisningsform

  Tre år på deltid.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem kl. 9 og kl. 15.30 eller om aftenen mellem kl. 17 og 20.20.

  Du skal regne med at bruge 12-15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen. 

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse er den samme, men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS (+ 60 ECTS for din erhvervserfaring = 120 ECTS)S)

  Økonomi

  Prisen for et enkelt fagmodul ligger på 4000-4800 kr. Dog er prisen på afgangsprojektet 6300 kr.

  Der er egenbetaling på akademiuddannelser, men du har mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk

 • Eksamen

  Skriftlig eksamen

  Skriftlig eksamen afholdes to gange om året som afslutning på semesteret. Det er typisk i starten af juni for forårssemesteret og i starten af januar for efterårssemesteret. Du skal medbringe egen bærbar computer til eksamen.

  Mundtlig eksamen

  Mundtlig eksamen afholdes ligeledes to gange om året som afslutning på semesteret og finder sted i maj/juni på forårssemesteret og i december/januar på efterårssemesteret. Reeksaminer finder sted i samme perioder.

 • Studievejledning

  Studievejlederne kan hjælpe dig med spørgsmål omkring studiets indhold. For eksempel hvis du er i tvivl om, hvilket studie eller fag du skal vælge.

  Har du problemer eller spørgsmål omkring tilmelding? Så kontakt administrationen.

  Henvendelse

  Du kan komme i kontakt med vores studievejleder på telefon 36 15 45 17 på følgende tidspunkter:

  Mandag – tirsdag: kl. 9.00 – 15.00
  Onsdag: Lukket
  Torsdag – fredag: kl. 9.00 – 12.00

  Desuden er du altid velkommen til at sende en mail til vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk.

  Vejledere

   Klaus Beg Kristensen 

  Lea Clausen Lea Clausen

 • Læringsmiljø

  Undervisningen består af klasseundervisning og er derudover baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver.

  Klasseundervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og dialogbaseret undervisning. Vi arbejder med konkrete caseopgaver, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis.

  Læs mere i vores brochure:

  Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Som akademiuddannet i oplevelsesøkonomi er du rustet til at arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

  Du bliver fx i stand til at arbejde med vurdering, planlægning og gennemførelse af løsninger, hvor der tænkes i at skabe merværdi for kunden i udvikling, produktion og levering af oplevelser.

  Du bliver også klædt på til at brande og markedsføre virksomheden eller projektet for omverdenen.

  Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi giver dig også mulighed for at forsætte studierne på en relevant diplomuddannelse.

 • Studieordning og bekendtgørelse

  Du kan læse mere om rammerne for akademiuddannelsen og blive klogere på uddannelsens formål, læringsudbytte og pædagogiske tilrettelæggelse. 

  Studieordning

  Download studieordning for akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi (Træder i kraft pr. 1. august 2013)

  Bekendtgørelse

  Du finder link til den gældende bekendtgørelse for akademiuddannelser her.

 • Online uddannelse

  SmartLearning: online efter- og videreuddannelse

  Har du lyst til at studere online?

  Som et samarbejde mellem Danmarks ni erhvervsakademier, tilbyder SmartLearning efter- og videreuddannelse som e-læring. Du kan tage de samme akademi- og diplomuddannelser, som du kender fra Cphbusiness – blot som 100% online studie. 

  Et online studie giver dig muligheden for at læse uafhængigt af tid og sted – og i dit eget tempo. Du kan vælge at tage en hel uddannelse online eller blot enkelte fag på din uddannelse. På den måde får du et uddannelsestilbud, der tager hensyn til din familiesituation, karriere, geografiske placering og faglige kompetencer.

  Vælg mellem følgende uddannelser online:

  Akademiuddannelser

  Du kan desuden tage en merkonom online.

  Diplomuddannelser

  Læs mere om SmartLearnings online tilbud her.

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  Du kan få vurderet de kompetencer, du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem - både fra arbejds- og fritidslivet.

  Du kan søge om at få dine kompetencer vurderet i forhold til Cphbusiness' akademi- og diplomuddannelser.

  Læs mere her

 • Golfmanagement

  Drømmer du om en karriere inden for golfbranchen, eller vil du sætte yderligere skub i din nuværende karriere? Så er akademiuddannelsen i retningen oplevelsesøkonomi med speciale i ledelse af golfklubbber noget for dig.

  Formål

  Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med ledelse og udviklingsopgaver i de danske golfklubber. Du får kvalifikationer til selvstændigt at forstå og anvende ledelsesteorier og metoder, der kan anvendes til at planlægge og gennemføre de komplekse opgaver, man naturligt møder i en golfklub.

  Uddannelsen er for dig, der har administrative, ledende eller udviklingsorienterede funktioner i golfverdenen. Det kan typisk være som golfmanager, golfsekretær med ambitioner om at avancere, golf pro, chefgreenkeeper eller konsulent. Uddannelsen henvender sig til andre, der ønsker at udbygge deres formelle kompetencer inden for golfmanagement. Også personer uden for golfbranchen med et ønske om at kvalificere sig til et job i golfbranchen kan deltage.

  Indhold

  Inden for rammerne af akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi er uddannelsens indhold, emner, cases m.v. tilpasset de opgaver, som ansatte i golfklubber beskæftiger sig med.

  Med denne uddannelse opnår du en officielt anerkendt, kompetencegivende lederuddannelse på akademiniveau, som kan anvendes i andre sammenhænge end golfverdenen.

  Baggrund

  De danske golfklubber har gennemgået en forvandling fra overvejende at være foreningsdrevne klubber baseret på engagement og frivilligt arbejde til at være moderne oplevelsesøkonomiske virksomheder, med golf som det sportslige omdrejningspunkt. Udviklingen går stærkt i golfbranchen og konkurrencen med andre udbydere af idrætstilbud til befolkningen er stigende.

  Udviklingen medfører stadigt øgede krav til en professionel varetagelse af drifts- og ledelsesmæssige opgaver i golfklubberne. Dette betyder, at de ansatte har et stadigt stigende behov for et struktureret uddannelsestilbud, som kan klæde dem på til at varetage professionelle service-, drifts- og ledelsesopgaver.

  DGU (Dansk Golf Union), GAF (Golfens Administrative Forening) og PGA (Professional Golfers' Association) har derfor i samarbejde med Cphbusiness taget initiativ til at udbyde et samlet kompetencegivende uddannelsestilbud af høj kvalitet målrettet de ansatte i de danske golfklubber.

  Cphbusiness er formelt kursusansvarlig uddannelsesinstitution, og akademiddannelsen er bygget op omkring studiebekendtgørelsen for akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi.

  Akademiuddannelsen er en oplagt mulighed for dig, som gerne vil videreuddanne dig på deltid.

  Studiets opbygning

  Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt.

  Fælles for alle moduler er, at Cphbusiness tilknytter en gennemgående kursusleder og koordinator med indgående kendskab til golfverdenen. Kursuslederen vil fungere som 'den Røde tråd' mellem modulerne og binde det samlede kursusforløb sammen.

  Kursusleder og underviser bliver Klaus Frejo, som har været kursusleder på de to foregående diplomhold og selv har en mangeårig baggrund som golfmanager, leder og konsulent inden for sportsbranchen samt underviser på de videregående uddannelser i sport management.

  Alle undervisere på diplomuddannelserne er uddannet på minimum kandidatniveau. Desuden vil en række gæstelærere og oplægsholdere med indgående kendskab til golfverdenen bidrage med deres ekspertise. DGU deltager yderligere med konsulenter og eksperter, når muligt og relevant.

  Fagmoduler

  Golfmanagement omfatter følgende fagmoduler:

  Obligatoriske fagmoduler

  • Oplevelsesøkonomi (10 ECTS)
  • Oplevelsesledelse (10 ECTS)

  Studieretningsfagmoduler

  • Eventmanagement (10 ECTS)
  • Markedsføring (5 ECTS)
  • Lederens forretningsforståelse (5 ECTS)
  • Det strategiske lederskab (10 ECTS)
  • Eventledelse (5 ECTS)

  Afgangsprojekt

  • Afgangsprojekt (10 ECTS)

  Facts

  Internatkurserne afholdes på Vejen Idrætscenter. Se mere om stedet på www.vejenic.dk.

  Alle kursusdage er inkl. fuld forplejning, enkeltværelse samt adgang til idrætsfaciliteterne på Vejen Idrætscenter.

  Pris

  • 17.900 kr. for et 10 ECTS-modul
  • 8.950 kr. for et 5 ECTS-modul
  • 17.900 kr. for et 15 ECTS-modul (afgangsprojekt)

  Prisen er inkl. undervisning, internat med fuld forplejning samt litteratur.

  Studerende og deres arbejdsgivere har mulighed for at søge tilskud til uddannelsen via Statens Voksen Uddannelsesstøtte. Læs mere på www.svu.dk.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år