Event management

Ønsker du at få færdighederne til at designe, planlægge, budgettere og lede events? Så er faget event management helt sikkert noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget event management kvalificeres du til selvstændigt og professionelt at kunne analysere karakteristika ved event management samt de forhold, der er væsentlige for at lede et event.

Du vil:

 • Få viden om og færdigheder til at designe, analysere og eksekvere events uanset størrelsen af eventen
 • Opnå viden om alt fra planlægnings- og opbygningsfasen til gennemførelses- og evalueringsfasen
 • Lære at lede events professionelt
 • Blive introduceret til de grundlæggende værktøjer til at idéudvikle, planlægge og styre events

Indhold

På faget event management skal du blandt andet arbejde med:

 • Design af events set i en oplevelsesøkonomisk kontekst
 • Forskellige typer af events
 • Projektledelsesværktøjer
 • Teamsætning
 • Ledelse af frivillige
 • Projekt- og økonomistyring
 • Risikostyring og kriseledelse
 • Fundraising
 • Idéudvikling og -vurdering
 • Events i praksis 

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Event management er et valgfag på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi. Faget består af 10 ECTS.

Eksamen er en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en disposition og er med intern censur.

 • Undervisningsformer og læringsaktiviteter

  For at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen, arbejdes der løbende med varierende læringsformer.

  På dette fag skal man som studerende være forberedt på, at undervisningen vil bestå af en kombination af tilstedeværelsesundervisning, gruppearbejde, digitale aktiviteter og lignende.

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. Herudover vil læringen nogle gange tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem, hvor underviseren ikke er til stede. Den primære aktivitet består dog i traditionel tilstedeværelsesundervisning.

  De planlagte aktiviteter og angivne datoer vil ikke alle kræve fysisk tilstedeværelse, men det vil fremgå af flowplanen for holdet, hvilke datoer, der eventuelt er tale om.

Informationsmøde 13. og 16. januar 2020 Læs mere om informationsmøder