Oplevelsesledelse

Vil du kunne arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling på et strategisk plan? Så er faget oplevelsesledelse det helt rigtige for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget oplevelsesledelse får du kompetencer til at arbejde med events og oplevelser ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Derudover får du ledelsesværktøjer til at skabe øget vækst for din virksomhed gennem oplevelser.

Du vil:

 • Få kompetencer til at skabe værdi gennem oplevelser, baseret på en række ledelsesmæssige værktøjer
 • Rustes til at udvikle en oplevelsesbaseret forretning
 • Lære at markedsføre og planlægge events, og hvordan du får front-personalet til at bidrage effektivt til at skabe unikke kundeoplevelser
 • Blive i stand til at skabe unikke relationer gennem oplevelser

På faget lærer du også, hvordan du kan bruge oplevelser som et strategisk konkurrenceparameter til at differentiere virksomheder fra deres konkurrenter.

Indhold

På faget oplevelsesledelse skal du blandt andet arbejde med:

 • Oplevelsesøkonomi
 • Oplevelsesbaseret forretningsudvikling
 • Effektiv markedsføring af oplevelser
 • Differentiering af din virksomhed gennem oplevelser
 • Coaching som ledelsesværktøj
 • CRM til skabelse af kundeorienteret ledelse
 • Innovations- og forandringsledelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Oplevelsesledelse er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi. Faget består af 10 ECTS.

Eksamen er er en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt på maks. 8 normalsider og er med ekstern censur.

 • Undervisningsformer og læringsaktiviteter

  For at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen, arbejdes der løbende med varierende læringsformer.

  På dette fag skal man som studerende være forberedt på, at undervisningen vil bestå af en kombination af tilstedeværelsesundervisning, gruppearbejde, digitale aktiviteter og lignende.

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. Herudover vil læringen nogle gange tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem, hvor underviseren ikke er til stede. Den primære aktivitet består dog i traditionel tilstedeværelsesundervisning.

  De planlagte aktiviteter og angivne datoer vil ikke alle kræve fysisk tilstedeværelse, men det vil fremgå af flowplanen for holdet, hvilke datoer, der eventuelt er tale om.