Erhvervsret

Interesserer du dig for erhvervsjura, og vil du lære at identificere og forebygge juridiske problemstillinger i virksomheder? Så er faget erhvervsret lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget erhvervsret får du styrket dine juridiske kompetencer, så du kan varetage juridiske problemstillinger i en virksomhed.

Du vil:

 • Opnå kompetencer, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse
 • Lære at tage professionelt del i identifikation af og forebyggelse af juridiske problemstillinger
 • Få indsigt i erhvervsjuridisk viden og forståelse, så du kan håndtere juridiske problemstillinger i både et nationalt og et globalt virksomhedsmiljø

Indhold

På faget erhvervsret skal du blandt andet arbejde med:

 • Retskilder, domstolssystemet og procesret
 • Aftaleret
 • Køberet nationalt og internationalt
 • E-handel og markedsførings- og konkurrenceret
 • Erstatning og forsikring
 • Ansættelsesret
 • Kreditsikring, pant, kaution og ejendomsforbehold
 • Insolvensret
 • Virksomhedsformer og hæftelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du har kendskab til matematik svarende til niveau B og engelsk niveau C.

Eksamen og ECTS

Erhvervsret er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter og et valgfag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring. Derfor kan du møde studerende fra begge uddannelser på holdet.

Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve og er med ekstern censur.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.