Service

Vil du have en bedre forståelse for service og lære at tilpasse din kommunikation og betjening til forskellige kunder/borgere? Tag faget service, og vær med til at sikre, at du og din virksomhed opnår bedre serviceresultater.

Hvorfor skal du tage faget?

Med faget service får du en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse med at planlægge, gennemføre og følge op på god service. Du vil arbejde med din egen rolle som servicegiver og som deltager i et serviceteam. Helt konkret vil du lære at anvende forskellige kommunikations- og konfliktteknikker, som kan bruges i hverdagen.

Faget er rettet mod dig, der dagligt har kontakt med enten kunder eller borgere og mangler redskaber til selve kundekontakten og kommunikationen med kunden. Du vil få defineret, hvad service er på dit arbejde og få forståelse for værdien af god service, og hvordan du aktivt bruger servicebegrebet i hverdagen.

Indhold

På faget skal du blandet andet arbejde med:

  • Servicebegrebet – hvad er god service?
  • Holdninger til god service – både individuelt og i team
  • Servicedesign
  • Planlægning og målsætning
  • Kommunikationsværktøjer og -modeller
  • Personprofiler
  • Spørgeteknik og aktiv lytning
  • Service på forskellige platforme – herunder sociale medier og telefon
  • Reklamationsbehandling
  • Transaktionsanalyse, assertion og konflikthåndtering

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Service er et valgfag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring. Faget består af 5 ECTS.

Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase med intern censur.