Service, oplevelser og værtskab

Service, oplevelser og værtskab

Få styrket dine kompetencer inden for udvikling af service, oplevelser og værtskab, så du kan stå endnu stærkere i dit job.

Vær opmærksom på, at der gælder en ny studieordning fra den 1. juli 2022. Service, oplevelser og værtskab er et nyt, obligatorisk fag, som vi tilbyder første gang i efteråret 2022.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget får du udviklet og styrket din forståelse for feltet mellem service, oplevelser og værtskab, så du kan være med til at optimere eksisterende tiltag eller udvikle nye, der skaber værdi for din virksomhed.

Du vil:

  • Få viden om centrale teorier inden for service- og oplevelseserhvervet og den bagvedliggende historiske udvikling og praksis
  • Blive klogere på, hvordan du kan udøve det gode værtskab i en service- og oplevelsesvirksomhed
  • Få kompetencer i at anvende centrale teorier, modeller og værktøjer, vurdere praksisnære problemstillinger og udvikle og formidle løsningsmuligheder i feltet mellem service, oplevelser og værtskab
  • Udvikle din egen praksis inden for service, oplevelser og værtskab i en struktureret sammenhæng

Indhold

På faget service, oplevelser og værtskab skal du blandt andet arbejde med:

  • Grundlæggende karakteristika ved service og oplevelser
  • Service og oplevelser i et historisk og makroøkonomisk perspektiv
  • Hvordan du i praksis kan beskrive, analysere og optimere kunderejsen og dermed vurdere og forbedre den samlede kundeoplevelse i en servicevirksomhed
  • Betydningen af værtskab i en kommerciel kontekst og det professionelle værtskab i praksis

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Faget er for dig, der arbejder med kunder og gæster, og dig, der er optaget af at skabe gode, mindeværdige gæsteoplevelser. Du lærer, hvad der skaber værdi for jeres kunder og dermed for din virksomhed. Du får vigtige indsigter i centrale begreber som service, værtskab og oplevelser. Og vi inddrager i høj grad din og de andre kursisters praksis, så du får både viden og værktøjer, som du kan bruge direkte i dit arbejdsliv.
Connie Bang Jensen
Connie Bang Jensen
Underviser
Cphbusiness

Eksamen og ECTS

Service, oplevelser og værtskab er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i service og oplevelser. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Hvis du ønsker at læse en hel uddannelse, anbefaler vi, at du starter med faget oplevelsesøkonomi, inden du starter på de andre obligatoriske fag.

Eksamenen er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase og er med ekstern censur. 

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail