Afgangsprojekt

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Her får du mulighed for at vise, hvad du kan og gå i dybden med et emne, du brænder for.

Der er opstartsgaranti på afgangsprojektet.

Derfor skal du skrive et afgangsprojekt

Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal godkendes af Cphbusiness og ligge inden for uddannelsens faglige område. Emnet skal formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område inddrages.

I afgangsprojektet skal du kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Omfanget af projektrapporten er maks. 25 sider.

Projektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudie. Tidspunktet for hvornår vejledningen foregår, aftales mellem vejleder og kursist fra gang til gang efter behov.

Indhold

Med afgangsprojektet lærer du at:

  • Inddrage relevante teorier, metoder og modeller til løsning af komplekse praktiske problemstillinger
  • Formulere og afgrænse problemstilling inden for det valgte opgavefelt
  • Vurdere, vælge og anvende relevante faglige metoder
  • Foretage relevant dataindsamling
  • Præsentere af problemstilling, metode, analyse, handlingsforslag og konklusion i rapportform
  • Forsvare hovedresultaterne i den skriftlige rapport samt perspektivering af denne

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de øvrige moduler, der er gennemført

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet svarer til 10 ECTS-point og er en skriftlig projektrapport med et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens fag svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail