Erhvervsret

Vil du have udbygget din viden inden for erhvervsjura, så du kan identificere og forebygge juridiske problemstillinger i virksomheder? Så vil du få stort udbytte af faget erhvervsret.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget erhvervsret opnår du en erhvervsjuridisk viden og forståelse, så du vil kunne tage professionelt del i identifikation af og forebyggelse af juridiske problemstillinger i både et nationalt og et globalt virksomhedsmiljø.

Du vil:

 • Opnå viden om virksomhedsformer, kontraker, markedsførings- og konkurrenceret
 • Få kendskab til markedsføringsloven, så du kan sikre at markedsføringen opfylder de rette krav
 • Blive kvalificeret til at beskæftige dig med erstatningsansvar og konkurs

Indhold

På faget erhvervsret skal du blandt andet arbejde med:

 • Retskilder, domstolssystemet og procesret
 • Aftaleret
 • Køberet nationalt og internationalt
 • E-handel og markedsførings- og konkurrenceret
 • Erstatning og forsikring
 • Ansættelsesret
 • Kreditsikring, pant, kaution og ejendomsforbehold
 • Insolvensret
 • Virksomhedsformer og hæftelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Erhvervsret er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter og et valgfag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring. Derfor kan du møde studerende fra begge uddannelser på holdet. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.