Erhvervsret

Vil du have udbygget din viden inden for erhvervsjura, så du kan identificere og forebygge juridiske problemstillinger i virksomheder? Så vil du få stort udbytte af faget erhvervsret.

Formål

Du opnår en kompetence, der bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Du vil således kunne tage professionelt del i identifikation af og forebyggelse af juridiske problemstillinger i både et nationalt og et globalt virksomhedsmiljø.

Indhold

 • Retskilder, domstolssystemet og procesret
 • Aftaleret
 • Køberet nationalt og internationalt
 • E-handel og markedsførings- og konkurrenceret
 • Erstatning og forsikring
 • Ansættelsesret
 • Kreditsikring, pant, kaution og ejendomsforbehold
 • Insolvensret
 • Virksomhedsformer og hæftelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Erhvervsret er et obligatorisk fagmodul på akademiuddannelsen i skatter og afgifter og et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring. Derfor kan du møde studerende fra begge uddannelser på holdet.

Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en fire timers skriftlig prøve med ekstern censur.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.