Erhvervsret

Vil du have udbygget din viden inden for erhvervsjura, så du kan identificere og forebygge juridiske problemstillinger i virksomheder? Så vil du få stort udbytte af faget erhvervsret.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget erhvervsret opnår du en erhvervsjuridisk viden og forståelse, så du vil kunne tage professionelt del i identifikation af og forebyggelse af juridiske problemstillinger i både et nationalt og et globalt virksomhedsmiljø.

Du vil:

 • Opnå viden om virksomhedsformer, kontrakter, markedsførings- og konkurrenceret
 • Få kendskab til markedsføringsloven, så du kan sikre at markedsføringen opfylder de rette krav
 • Blive kvalificeret til at beskæftige dig med erstatningsansvar og konkurs

Indhold

På faget erhvervsret skal du blandt andet arbejde med:

 • Retskilder, domstolssystemet og procesret
 • Aftaleret
 • Køberet - nationalt og internationalt
 • E-handel og markedsførings- og konkurrenceret
 • Erstatning og forsikring
 • Ansættelsesret
 • Kreditsikring, pant, kaution og ejendomsforbehold
 • Insolvensret
 • Virksomhedsformer og hæftelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Erhvervsret er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter og et valgfag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring. Derfor kan du møde studerende fra begge uddannelser på holdet. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en fire timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave. Der er intern censur.

Printvenligt materiale om faget