Inddrivelsesret

Vil du gerne blive klogere på fogedordningen i Danmark og restanceinddrivelse? Så er faget inddrivelsesret lige noget for dig.

Formål

Faget giver dig en overordnet forståelse af fogedordningen i Danmark, herunder forstå forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene.

Du får desuden en grundlæggende viden om de retskilder og regler, der anvendes i forbindelse med restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af gæld til det offentlige samt give den studerende et overblik samt en forståelse af restanceforebyggende arbejde.

Indhold

 • Fogedordningen
 • Udlægsforretningens forberedelse og gennemførelse
 • Udlægsforretningens afslutning og opfølgning
 • Modregning og indtrædelse
 • Afdragsordninger, lønindeholdelse og Betalingsevneberegning
 • Klagebehandling
 • Henstand og eftergivelse
 • Forældelse
 • Restanceforebyggende arbejde

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Inddrivelsesret er et retningsbestemt fagmodul på akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Der er mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort projekt med ekstern censur.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.