Kommunikation i praksis

Vil du gerne have de rette værktøjer til at planlægge og løse verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver? Så vil du få stort udbytte af faget Kommunikation i praksis.

Formål

Faget kommunikation i praksis giver dig kompetence til selvstændigt og professionelt at løse verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver i forskellige sammenhænge.

Du lærer at anvende relevante modeller og værktøjer til planlægning af forskellige kommunikationsopgaver. Og du bliver i stand til at vælge formidlingsform og medie på baggrund af en analyse af afsender, modtager og budskab.

Indhold

  • Kommunikationspsykologi
  • Kommunikationsmodeller
  • Planlægnings- og formidlingsværktøjer
  • Kommunikationsopgaven i praksis
  • Præsentationsteknik
  • Målgruppeorientering

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Kommunikation i praksis er et obligatorisk fag på akademiuddannelserne i kommunikation og formidling samt skatter og afgifter. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.