Moms- og afgiftsret

Interesserer du dig for lovgivningen på momsområdet, og vil du lære at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for virksomheder? Så er faget moms- og afgiftsret noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget moms- og afgiftsret får du en grundlæggende viden om indirekte skatter og de primære retskilder, herunder EU-rettens betydning for området.

Du vil:

 • Få viden om lovgivningen inden for momsområdet og om momssystemets virkemåde
 • Blive kvalificeret til at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed
 • Lære at forstå principper, metoder og lovgivningsteknik inden for øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter

Indhold

På faget moms- og afgiftsret skal du blandt andet arbejde med:

 • Momssystemet
 • Selvstændig økonomisk virksomhed (momspligtige personer)
 • Registreringsregler
 • Momspligtige transaktioner
 • Momsfritagelser
 • Momsgrundlag
 • Regnskabs- og fakturakrav
 • Momsfradrag
 • International handel (import, eksport, leveringssted, listesystemet)
 • Angivelse og betaling
 • Lønsumsafgift
 • Afgiftspligtige virksomheder
 • Opgørelsen af lønsumsafgiften (metoder)
 • Punktafgifter
 • Opbygningen af en punktafgiftslov
 • Varemodtagere/oplagshavere
 • Afgiftsgrundlag
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Rumvarme og komfortkøling
 • Bilagsvirksomhed (Elafgiftsloven)

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Moms- og afgiftsret er et valgfag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt med ekstern censur.