Moms- og afgiftsret

Moms- og afgiftsret

Interesserer du dig for lovgivningen på momsområdet, og vil du lære at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for virksomheder? Så er kurset moms- og afgiftsret noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På dette kursus i moms- og afgiftsret får du en grundlæggende viden om indirekte skatter og de primære retskilder, herunder EU-rettens betydning for området.

Du vil:

 • Få viden om lovgivningen inden for momsområdet og om momssystemets virkemåde
 • Blive kvalificeret til at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed
 • Lære at forstå principper, metoder og lovgivningsteknik inden for øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter

Indhold

På kurset moms- og afgiftsret skal du blandt andet arbejde med:

 • Momssystemet
 • Selvstændig økonomisk virksomhed (momspligtige personer)
 • Registreringsregler
 • Momspligtige transaktioner
 • Momsfritagelser
 • Momsgrundlag
 • Regnskabs- og fakturakrav
 • Momsfradrag
 • International handel (import, eksport, leveringssted, listesystemet)
 • Angivelse og betaling
 • Lønsumsafgift
 • Afgiftspligtige virksomheder
 • Opgørelsen af lønsumsafgiften (metoder)
 • Punktafgifter
 • Opbygningen af en punktafgiftslov
 • Varemodtagere/oplagshavere
 • Afgiftsgrundlag
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Rumvarme og komfortkøling
 • Bilagsvirksomhed (Elafgiftsloven)

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Moms- og afgiftsret er et valgfag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Faget består af 10 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt med ekstern censur.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail