Moms- og afgiftsret

Interesserer du dig for lovgivningen på momsområdet, og vil du gerne lære at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for virksomheder? Så er faget Moms- og afgiftsret noget for dig.

Formål

Fagmodulet giver dig en grundlæggende viden om indirekte skatter. Du får viden om de primære retskilder, herunder EU-rettens betydning for området.

Vægten ligger på lovgivningen inden for momsområdet, hvor du får viden om momssystemets virkemåde. Fagmodulet gør dig i stand til at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed.

Indhold

 • Momssystemet
 • Selvstændig økonomisk virksomhed (momspligtige personer)
 • Registreringsregler
 • Momspligtige transaktioner
 • Momsfritagelser
 • Momsgrundlag
 • Regnskabs- og fakturakrav
 • Momsfradrag
 • International handel (import, eksport, leveringssted, listesystemet)
 • Angivelse og betaling
 • Lønsumsafgift
 • Afgiftspligtige virksomheder
 • Opgørelsen af lønsumsafgiften (metoder)
 • Punktafgifter
 • Opbygningen af en punktafgiftslov
 • Varemodtagere/oplagshavere
 • Afgiftsgrundlag
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Rumvarme og komfortkøling
 • Bilagsvirksomhed (Elafgiftsloven)

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Moms- og afgiftsret er et retningsbestemt fagmodul på akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt med ekstern censur.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.