Skatteret

Vil du vide mere om skattemyndighederne og indkomstskattesystemet, og vil du lære at opgøre den skattepligtige indkomst for personer? Så er faget skatteret noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget skatteret får du en grundlæggende viden om direkte skatter og om de primære retskilder.

Du vil:

  • Opnå viden om lovgivningen inden for beskatningen af fysiske personer, indkomstskattesystemets virkemåde og om skattemyndighedernes organisation og arbejde
  • Lære at vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer
  • Blive kvalificeret til at opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende

Indhold

På faget skatteret skal du blandt andet arbejde med:

  • Skatteforvaltningsloven
  • Skattesystemet
  • Subjektiv skattepligt
  • Indkomstopgørelsen
  • Kapitalgevinstbeskatning
  • Erhvervsbeskatningen

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Skatteret er et valgfag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt med ekstern censur.