Skatteret

Kunne du godt tænke dig at vide mere om skattemyndighederne og indkomstskattesystemet? Og vil du gerne lære at opgøre den skattepligtige indkomst for personer? Så er faget Skatteret noget for dig.

Formål

Faget giver dig en grundlæggende viden om direkte skatter og om de primære retskilder.

Vægten ligger på lovgivningen inden for beskatningen af fysiske personer, hvor du får viden om og om skattemyndighedernes organisation og arbejde, indkomstskattesystemets virkemåde. Fagmodulet klæder dig på til at vurdere almindeligt forekommende situationer omkring den subjektive skattepligt for fysiske personer, og du bliver i stand til at opgøre den skattepligtige indkomst for en fysisk person, lønmodtager som selvstændig erhvervsdrivende.

Indhold

  • Skatteforvaltningsloven
  • Skattesystemet
  • Subjektiv skattepligt
  • Indkomstopgørelsen
  • Kapitalgevinstbeskatning
  • Erhvervsbeskatningen

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Skatteret er et retningsbestemt fagmodul på akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt med ekstern censur.

  • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
  • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.