Toldret

Toldret

Vil du blive klogere på lovgivning og procedurer på toldområdet? Så er dette kursus i toldret noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget toldret opnår du en grundlæggende forståelse for told og om de primære retskilder og metoder på området.

Du vil:

 • Blive kvalificeret til at arbejde med lovgivning på toldområdet, både nationalt og i EU
 • Få viden om emner som import- og eksportprocedurer og toldfrihed
 • Lære at vurdere udføre de grundlæggende opgaver og procedurer inden for områderne EU-handel, oprindelse, rejsegodsregler, toldværdi og -præference

Indhold

På faget toldret skal du blandt andet arbejde med:

 • Told og handelspolitik
 • Lovgivning, Danmark og EU
 • Grundlæggende procedurer
 • Informationskilder, fx EU og SKATs hjemmesider
 • Varebestemmelser (VAB)
 • Tarifering, eVita – EDB-tariffen
 • Toldværdi
 • Oprindelse
 • Toldpræference
 • Antidumping told og udligningstold
 • Økonomiske procedurer
 • Definitiv toldfrihed og betinget toldfrihed
 • EU-forsendelse, T.i.R og ATA Carnet
 • Import procedurer, fortoldningsangivelsen og toldsystemet
 • Eksport procedurer, udførelsesangivelsen og toldsystemet
 • Toldgodtgørelse og toldlempelser
 • Rejsegodsregler
 • EU-handel, privat og erhverv
 • Overtrædelse og straf

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Toldret er et valgfag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Faget består af 10 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt med ekstern censur.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for videreuddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail