Toldret

Vil du gerne blive klogere på lovgivning og procedurer på toldområdet? Så er faget Toldret noget for dig.

Formål

Fagmodulet udstyrer dig med en grundlæggende viden om told og om de primære retskilder på området.

Indhold

 • Told og handelspolitik
 • Lovgivning, Danmark og EU
 • Grundlæggende procedurer
 • Informationskilder, fx EU og SKATs hjemmesider
 • Varebestemmelser (VAB)
 • Tarifering, eVita – EDB-tariffen
 • Toldværdi
 • Oprindelse
 • Toldpræference
 • Antidumping told og udligningstold
 • Økonomiske procedurer
 • Definitiv toldfrihed og betinget toldfrihed
 • EU-forsendelse, T.i.R og ATA Carnet
 • Import procedurer, fortoldningsangivelsen og toldsystemet
 • Eksport procedurer, udførelsesangivelsen og toldsystemet
 • Toldgodtgørelse og toldlempelser
 • Rejsegodsregler
 • EU-handel, privat og erhverv
 • Overtrædelse og straf

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Toldret er et retningsbestemt fagmodul på akademiuddannelsen i skatter og afgifter. Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort projekt med ekstern censur.

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.