Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning

Tag en uddannelse, som giver stærke service- og rådgivningskompetencer på den mest centrale position i et bilhus.

Hvorfor læse bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning?

Bilbranchens akademiuddannelse er udviklet sammen med bilbranchen og er skræddersyet til dig, der allerede arbejder i bilbranchen som servicerådgiver, kundemodtager eller værkfører, og som har behov for at få bygget oven på det, du allerede kan.

Uddannelsen er også til dig, som ønsker at gøre karriere i branchen på den måske mest centrale og spændende position i et bilhus, men som ikke har beskæftiget dig med det endnu.

Stå stærkere i bilbranchen

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning har fokus på at skabe værdi i virksomheden på flere måder. Den klæder blandt andet medarbejderne på til at se og gribe nye muligheder i et marked under fortsat forandring. Som deltager lærer du at agere i forhold til ny kundeadfærd, roller og teknologier, og du får konkrete værktøjer, som du kan bruge i virksomheden med det samme.

Du bliver klædt på til at skabe og lede den rigtig gode kundeoplevelse ”end-to-end” i hele serviceprocessen. Du får kompetencer til at organisere, strukturere og følge op på den daglige drift, se forbedringsmuligheder og føre dem ud i livet. Herudover får du kompetencer til at lede og kommunikere professionelt internt i huset og eksternt med kunderne.

Uddannelsens indhold

På bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning får du blandt andet kendskab til:

 • Service og rådgivning
 • Ledelse
 • Salg og oplevet kundeværdi
 • Drift og procesoptimering

Uddannelsen er for dig, der ønsker:

 • Indsigt i kundetyper og værktøjer til at kommunikere, så du matcher kunden, opbygger relationer, forbedrer kundeoplevelsen og øger mersalg
 • At blive bedre til at afdække kundebehov, præsentere løsninger og øge salget af serviceydelser, servicepakker og totalløsninger
 • Den nyeste viden om digitalisering i bilbranchen og muligheder for innovation på kunderejsen, fx videotjek, online booking og tjek-in
 • Viden om processer, nøgletal, optimering, opfølgning på daglig drift og kvalitetssikring
 • At lære om ledelse i praksis og organisering, forstå og styrke samspillet mellem afdelinger og "spille hinanden gode"
 • Værktøjer, så du kan starte, gennemføre og afslutte projekter

Værktøjer du kan bruge på jobbet

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning tages sideløbende med jobbet i bilbranchen.

Du løser konkrete opgaver fra hverdagen som en del af studiet, og som medarbejder får du dermed værktøjer, der kan prøves af i praksis med det samme.

Grundlaget for undervisningen er dagligdagen i branchen, og forløbet foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper.

Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning er en fleksibel akademiuddannelse, som tager udgangspunkt i akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, og som samlet set giver 60 ECTS-point.

Tilmelding

Uddannelsen består af en række fag, du tilmelder dig hver for sig.
Læs mere under uddannelsens opbygning.

På hvert fag bliver der oprettet særlige hold, som har fokus på bilbranchen. Holdene bliver tilgængelige for tilmelding løbende, og du kan kende dem på, at der står ”For bilbranchen” i titlen.

 • Adgangskrav og optagelse

  Tilmeldingsfrist

  Til og med holdstart for hvert fag.

  Ansøgning og optagelse

  Vil du optages på bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning? Så skal du opfylde de krav, der stilles til din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Du skal have:

  • En relevant erhvervsuddannelse eller
  • En gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

  Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs om realkompetencevurdering her.

  Kontakt vores vejledere, hvis du er i tvivl, om du kan optages: evu@cphbusiness.dk.

 • Uddannelsens opbygning

  Bilbranchens akademiuddannelse i service og rådgivning løber over tre år, og den består af seks såkaldte akademifag, et afgangsprojekt og brancherettede temadage.

  Det giver dig samlet set 60 ECTS-point, hvilket svarer til en hel akademiuddannelse. I niveau svarer det til, at du har taget en kort videregående uddannelse.

  Der vil være syv fremmødedage for hvert akademifag på 10 ECTS-point og fire fremmødedage for hvert fag på 5 ECTS-point. Hvis du kun har lyst til at tage ét eller to fag og dermed ikke ønsker at tage den samlede uddannelse, kan du også det.

  Opbygning

  • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS) (faget kommer fra akademiuddannelsen i salg og markedsføring)
  • Ledelse i praksis (10 ECTS) (faget kommer fra akademiuddannelsen i ledelse)
  • Organisering (5 ECTS) (faget kommer fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
  • Anvendt økonomi (5 ECTS) (faget kommer fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
  • Projektledelse (10 ECTS) (faget kommer fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
  • Innovationsledelse (10 ECTS) (faget kommer fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion)
  • Afgangsprojekt (10 ECTS)
 • Praktiske oplysninger

  Hvor foregår undervisningen?

  Undervisningen foregå her:

  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby.

  Der er mulighed for fri parkering ca. 100 meter fra Cphbusiness Lyngby på Firskovvej.

  Tag uddannelsen i Århus eller København

  Du kan også tage uddannelsen i Århus på Erhvervsakademi Aarhus.

 • Branchen udtaler

   

  - Bilkunder kommunikerer i dag med bilhandlere både digitalt og analogt – både ved salg og på eftermarked. De nye kunderejser udfordrer forhandlerne, men de giver også en række muligheder. Derfor skal bilforhandlere have servicerådgivere med den rigtige forståelse og de rette værktøjer til at tilbyde relevante services.

  Thomas Møller Sørensen, branchedirektør, Bilbranchen


  - Autohuset Vestergaard både deltager og støtter op omkring uddannelsen, En rejse fra værkfører til servicerådgiver. Det gør vi for at tilsikre, vi følger med tiden, og er bedst muligt klædt på til at håndtere et stigende pres fra omverdenen. Dette gælder både internt og eksternt.Opfattelsen af god service, den bedste kundetilfredshed, samt hvor vi skal tjene vores penge, ændres med hastige skridt, og med denne uddannelse har vi en gylden mulighed for at kunne følge med. Ja, endda komme på forkant på visse områder.

  Vi bruger ligeledes uddannelsen til at sikre os på fremtidens arbejdsmarked. Vi ved af erfaring, at størstedelen af vores medarbejdere skal vokse indefra, og det vil vi gerne investere massivt i. Vi skal på ingen måde være blinde for at rekruttere udefra, men der er klare fordele ved at kende kandidaterne og selv have fulgt dem tæt på deres rejse og udvikling.

  Martin Kragh, eftermarkedsdirektør, Autohuset Vestergaard


  - Bilbranchens nye servicerådgiveruddannelse skal hjælpe os med at tiltrække nye profiler til eftermarkedssiden, så vi fortsat kan levere den rette service og oplevelse til vores kunder. Fremtiden byder på stigende krav til alle i branchen, og denne uddannelse skal hjælpe os til at imødekomme disse på områder som blandt andet kundedialog, anvendelse af digitale værktøjer, procesoptimering og effektivitet. Akademiuddannelsen er desuden et springbræt til relevant videreuddannelse, hvilket fremadrettet vil være nødvendigt.


  Jan Johannesen, koncern HR-chef, Nic. Christiansen Gruppen

 • Få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse
 • Uddan dig ved siden af jobbet og få op til 30.000 kroner til din efter- og videreuddannelse.