Afgangsprojekt

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter den merkantile diplomuddannelse. Her får du mulighed for at vise, hvad du kan, og gå i dybden med et emne, du brænder for.

Der er opstartsgaranti på afgangsprojektet.

Derfor skal du skrive et afgangsprojekt

Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder.

Indhold

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige fag og uddybe arbejdet i disse fag med:

  • Videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
  • Projektopgaveskrivning
  • Din professionelle kompetenceudvikling

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Afgangsprojektet svarer til 15 ECTS-point og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens fag svarende til 45 ECTS-point er bestået.

Læs mere om den merkantile diplomuddannelse.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail