Eksternt og internt regnskab

Interesserer du dig for begreber, teori og metode inden for både internt og eksternt regnskab? Og vil du gerne have kompetencerne til at håndtere regnskabsføring og regnskabsafslutning i små og mellemstore virksomheder? Så skal du kigge nærmere på dette fag.

Faget kan kun læses online.

Introduktion

Med faget i eksternt og internt regnskab får du både teoretisk og praktisk viden om centrale, regnskabsmæssige principper. Du bliver introduceret til både begreber, teori og metode inden for både internt og eksternt regnskab.

Formål

Faget har til formål at give dig kompetencerne til at håndtere regnskabsføring og regnskabsafslutning i små og mellemstore virksomheder. Du bliver klædt på til at arbejde med en bred vifte af regnskabsmæssige discipliner som fx årsrapporter, styring af virksomhedens aktiviteter, kapacitet og likviditet samt anvendelse af almindeligt forekommende økonomistyringssystemer og økonomistyringsmodeller.

Indhold

  • Teoretisk og praktisk viden om centrale, regnskabsmæssige principper
  • Redskaber til at arbejde med interne og eksterne regnskab
  • Internt regnskab som ledelsesredskab
  • Omsætning af regnskabs-teoretiske begreber til konkret praksis
  • Teori og metode til udarbejdelse af årsrapporter

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Eksternt og internt regnskab er et retningsspecifikt fag på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab. Faget tæller 10 ECTS.

Eksamensformen er mundtlig med intern censur.

Vær opmærksom på, at faget kun kan læses online.