Eksternt og internt regnskab

Vil du gerne have kompetencerne til at håndtere regnskabsføring og regnskabsafslutning i små og mellemstore virksomheder? Så er faget eksternt og internt regnskab noget for dig.

Faget kan kun læses online.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget eksternt og internt regnskab får du både teoretisk og praktisk viden om centrale, regnskabsmæssige principper. Du bliver introduceret til begreber, teori og metode inden for både internt og eksternt regnskab.

Du bliver klædt på til at arbejde med en bred vifte af regnskabsmæssige discipliner som fx årsrapporter, styring af virksomhedens aktiviteter, kapacitet og likviditet samt anvendelse af almindeligt forekommende økonomistyringssystemer og økonomistyringsmodeller.

Du vil:

  • Blive i stand til at udarbejde og analysere årsrapporter for personligt ejede virksomheder
  • Lære at formidle løsningsmuligheder omkring udarbejdelse og formidling af økonomisk præsentationsmateriale
  • Opnå viden om brugen af det interne regnskab som et ledelsesredskab i forbindelse med styring af virksomheden aktiviteter, kapacitet og likviditet

Indhold

På faget eksternt og internt regnskab skal du blandt andet arbejde med:

  • Centrale regnskabsmæssige principper
  • Redskaber til at arbejde med interne og eksterne regnskab
  • Internt regnskab som ledelsesredskab
  • Omsætning af regnskabs-teoretiske begreber til konkret praksis
  • Teori og metode til udarbejdelse af årsrapporter

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Eksternt og internt regnskab er et valgfag på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve og er med intern censur.

Vær opmærksom på, at faget kun kan læses online.