Grundlæggende skatteret

Vil du have kompetencer til at fortolke, opgøre og beregne selvstændigt erhvervsdrivende personers subjektive og objektive skattepligt? Så er dette fag det rette valg for dig.

Formål

Faget har til formål at klæde dig på til at håndtere komplekse valg mellem de forskellige beskatningsmodeller for personligt ejede virksomheder samt reglerne for selskabsbeskatning. Du vil få kompetencer til at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde omkring udviklingsorienterede skatteretlige problemstillinger.

Indhold

  • Anvendelsesorienteret kendskab til fortolkning, opgørelse og beregninger vedrørende skattepligt.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Grundlæggende skatteret et fag på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab. Faget tæller 5 ECTS.