Investering og finansiering

Vil du udvide din viden om både teori og praksis inden for investering og finansiering? Så er faget investering og finansiering lige noget for dig.

Faget kan kun læses online.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget investering og finansiering bliver du klædt på til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver inden for virksomheders økonomi- og finansfunktioner. Du bliver kvalificeret til at kunne indgå i forskellige samarbejdskonstellationer - både internt i virksomheden og med eksterne interessenter – på både strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Du vil:

- Opnå viden om og forståelse for kapitalmarkedernes rolle og funktion
- Blive i stand til at rådgive virksomheder om alt fra investeringsforslag over sammensætning af kapitalstruktur til fremskaffelse af kapital
- Få kompetencer til at afdække og vurdere en investorprofil med henblik på at kunne udarbejde og formidle investeringsforslag

Indhold

På faget investering og finansiering skal du blandt andet arbejde med:

  • Kapitalmarkeder og finansieringsmuligheder
  • Investeringsprodukter
  • Vertikal og horisontal balancestruktur
  • Egenkapital og fremmedkapital
  • Driftsmæssig og finansiel gearing
  • Afdækning af finansielle og valutariske risici
  • Prissætning af finansielle produkter
  • Planlægning af et generationsskifte
  • Finansielle og valutariske risici
  • Porteføljeteori og porteføljekonstruktion

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Investering og finansiering er et valgfag på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab. Faget består af 10 ECTS. 

Eksamenen er en mundtlig prøve og er med intern censur.

Vær opmærksom på, at faget kun kan læses online.