Investering og finansiering

Vil du udvide din viden om både teori og praksis inden for investering og finansiering? Så er dette fag det rette valg for dig.

Faget kan kun læses online.

Introduktion

På faget investering og finansiering kommer du i dybden med relevante emner, der relaterer sig til arbejdet med kapital, og du bliver i stand til at rådgive virksomheder om alt fra investeringsforslag over sammensætning af kapitalstruktur til fremskaffelse af kapital.

Formål

Fagmodulet har til formål at klæde dig på til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver inden for virksomheders økonomi- og finansfunktioner. Du bliver kvalificeret til at kunne indgå i forskellige samarbejdskonstellationer - både internt i virksomheden og med eksterne interessenter – på både strategisk, taktisk og operationelt niveau.

Indhold

  • Kapitalmarkeder og finansieringsmuligheder
  • Vertikal og horisontal balancestruktur
  • Egenkapital og fremmedkapital
  • Driftsmæssig og finansiel gearing
  • Afdækning af finansielle og valutariske risici
  • Prissætning af finansielle produkter

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Investering og finansiering er et retningsspecifikt fag på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab. Faget tæller 10 ECTS. 

Eksamensformen er mundtlig med intern censur.

Vær opmærksom på, at faget kun kan læses online.