Marketingsledelse og konceptudvikling

Vil du lære mere om sammenhængen mellem segmentering, værditilbud og produkter og virksomhedens marketingsstrategi? Så er faget marketingsledelse og konceptudvikling noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

Faget marketingsledelse og konceptudvikling kvalificerer dig til at arbejde med virksomheders marketingsstrategi, så der skabes sammenhæng mellem denne og virksomhedens overordnede strategi. Du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer, således at du kan arbejde med marketingsledelse og konceptudvikling i virksomheden.

Du vil:

  • Opnå en forståelse af, hvordan digitalisering kan indgå i marketingsstrategien
  • Opnå en forståelse for branding og international marketingsstrategi
  • Blive i stand til at lede marketingdiscipliner tværfagligt i virksomheden, så du kan planlægge og gennemføre konceptudvikling og marketingtiltag
  • Kunne bidrage med analyse af kundeprofiler, segmenter og virksomhedens værditilbud på en måde, hvorpå du kan være med til at kvalificere marketingsfunktionens rolle i virksomheden

Indhold

På faget skal du blandt andet arbejde med:

  • Marketingsledelse og konceptudvikling
  • Branding
  • International marketingsstrategi
  • Sammenhængen mellem virksomhedens overordnede strategi og marketingsstrategien
  • Digitalisering i marketingsstrategien
  • Sammenhænge mellem segmentering, virksomhedens værditilbud og produkter

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Marketingsledelse er et valgfag på den merkantile diplom i salg og markedsføring. Faget tæller 10 ECTS.

Faget afsluttes med en eksamen.