Personlig og interkulturel kommunikation

Vil du gerne styrke din viden om intern og ekstern kommunikation? Og vil du samtidig have praktiske redskaber til at arbejde strategisk bevidst i interkulturelle sammenhænge? Så er dette fag noget for dig.

Faget kan kun læses online.

Styrk din viden om interkulturel kommunikation

På dette fag får du indsigt i interkulturel kommunikation både fra et internt (personligt) perspektiv og fra et eksternt (arbejds- og samfundsmæssigt) perspektiv. Kulturel mindfulness og evne til at agere og interagere kulturelt intelligent er en del af den fremtidige medarbejders rolle.

Faget lægger op til refleksion over begreberne og giver dig samtidig praktiske redskaber til at arbejde strategisk bevidst i interkulturelle sammenhænge.

Hvad lærer du om?

  • Hvad er kultur? Indføring i forskellige paradigmer for kulturforståelse
  • Forståelse af egen kultur over for fremmede kulturer i kommunikations- og samarbejdssituationer
  • Kulturel intelligens som kompetence i arbejdet med interkulturel kommunikation
  • Udfordringer i tværkulturelle teams
  • Afdækning og udnyttelse af diversitetspotentialet i den interkulturelle kommunikation

Eksamen og ECTS

Personlig og interkulturel kommunikation er et retningsspecifikt fag på diplomuddannelsen inden for kommunikation. Faget tæller 5 ECTS.

Vær opmærksom på, at faget kun kan læses online.