Personlig og interkulturel kommunikation

Vil du gerne styrke din viden om intern og ekstern kommunikation? Så er faget personlig og interkulturel kommunikation lige noget for dig.

Faget kan kun læses online.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget personlig og interkulturel kommunikation får du indsigt i interkulturel kommunikation både fra et internt (personligt) perspektiv og fra et eksternt (arbejds- og samfundsmæssigt) perspektiv. Faget lægger op til refleksion over begreberne og giver dig samtidig praktiske redskaber til at arbejde strategisk bevidst i interkulturelle sammenhænge.

Du vil:

  • Opnå viden om og forståelse for grundlæggende paradigmer inden for kulturforståelse
  • Få kompetence til at identificere potentialer og udfordringer i forskellige interkulturelle kommunikationssituationer på arbejdspladsen
  • Blive i stand til at indgå som sparringspartner i forbindelse med interkulturel kommunikation på arbejdspladsen

Indhold

På faget personlig og interkulturel kommunikation skal du arbejde med:

  • Grundlæggende paradigmer inden for kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • Forståelse af egen kultur over for fremmede kulturer i kommunikations- og samarbejdssituationer
  • Kulturel intelligens som kompetence i arbejdet med interkulturel kommunikation
  • Udfordringer i tværkulturelle teams
  • Afdækning og udnyttelse af diversitetspotentialet i den interkulturelle kommunikation

Læs mere om læringsmål m.v. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Personlig og interkulturel kommunikation er et valgfag på diplomuddannelsen inden for kommunikation. Faget består af 5 ECTS.

Vær opmærksom på, at faget kun kan læses online.