Strategisk ledelse og økonomistyring

Arbejder du som leder, og har du samtidig et økonomisk ansvar? Så er faget strategisk ledelse og økonomistyring din mulighed for at blive klogere på sammenhængen mellem ledelse og økonomistyring på det operative, taktiske og strategiske niveau.

Faget kan kun læses online.

Formål

Faget strategisk ledelse og økonomistyring har til formål at give dig kompetencerne til at inddrage økonomiske, relevante parametre såsom nøgletal og key performance indicators i både det daglige og strategiske arbejde. Du lærer desuden at forstå, hvordan budgetforudsætninger påvirker dit ledelsesgrundlag.

Indhold

  • Sammenhængen mellem strategisk ledelse og økonomistyring
  • Økonomistyring i et strategisk perspektiv
  • Budgettering – herunder resultatbudget, balancebudget og likviditetsbudget
  • Regnskaber – herunder resultatopgørelse, balance og likviditetsbeskrivelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Strategisk ledelse og økonomistyring er et retningsspecifikt fag på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab. Faget tæller 5 ECTS. 

Eksamensformen er mundtlig med intern censur.

Vær opmærksom på, at faget kun kan læses online.