Strategisk ledelse og økonomistyring

Arbejder du som leder, og har du samtidig et økonomisk ansvar? Faget strategisk ledelse og økonomistyring gør dig klogere på sammenhængen mellem ledelse og økonomistyring på det operative, taktiske og strategiske niveau.

Faget kan kun læses online.

Hvorfor skal du tage faget?

Faget strategisk ledelse og økonomistyring har til formål at give dig kompetencerne til at inddrage økonomiske, relevante parametre såsom nøgletal og key performance indicators i både det daglige og strategiske arbejde. Du lærer desuden at forstå, hvordan budgetforudsætninger påvirker dit ledelsesgrundlag.

Du vil:

  • Opnå viden om og forståelse for virksomhedens budgetter på det strategiske, taktiske og operative niveau
  • Blive i stand til selvstændigt at afdække og vurdere forslag til indsatsområder på grundlag af nøgletal og KPI’er
  • Få kompetencer til at kunne rådgive topledelsen i en virksomhed om nødvendige tiltag på grundlag af et ajourført forretningsgrundlag

Indhold

På faget strategisk ledelse og økonomistyring skal du blandt andet arbejde med:

  • Sammenhængen mellem strategisk ledelse og økonomistyring
  • Økonomistyring i et strategisk perspektiv
  • Budgettering – herunder resultatbudget, balancebudget og likviditetsbudget
  • Regnskaber – herunder resultatopgørelse, balance og likviditetsbeskrivelse

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Strategisk ledelse og økonomistyring er et valgfag på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab. Faget består af 5 ECTS. 

Eksamenen er en mundtlig prøve og er med intern censur.

Vær opmærksom på, at faget kun kan læses online.