Det personlige lederskab og forandring

Vil du styrke din ledelseskommunikation, og ønsker du at udvikle dig selv og din lederidentitet? Ønsker du at stå reflekteret og handlekraftig i forandringsprocesser så er faget Det personlige lederskab og forandring det helt rigtige valg for dig.

Dette modul er det første modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Det har fokus på dig selv som leder og hvordan du står robust og grounded i forhold til at skabe medarbejderskab.

Der fokus på dine personlige forvaltning af ledelse og forandring i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Du vil udvikle kompetence til at håndtere, analysere og reflektere over henholdsvis din ledelseskommunikation og ledelsespraksis ved hjælp af relevante teorier, metoder og værktøjer, som kobles til din hverdag.

Formål

At du kan praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Udbytte

Det er målet, at du kommer til:

 • At stå stærkere som leder, fordi du bliver endnu mere klar og bevidst om dit ledelsesmæssige ståsted
 • At du kommer til at skabe konkrete resultater ved at sætte dit eget ledelsesrum i spil.
 • at få indsigt i egen personprofil (via JTI). Herunder også hvorledes du håndterer samspillet med andre.
 • At du får styrket dine kompetencer til at reflektere over dine konkrete ledelsesudfordringer for dermed at øge kvaliteten af dine ledelsesbeslutninger og handlinger
 • At kunne set dig selv i et relationelt perspektiv og anvende værktøjer, der skaber mening og medarbejderskab
 • at forvalte rollen som leder gennem en række kommunikationsteorier og værktøjer, så du står styrket i forhold til egen ledelsespraksis
 • At du bliver endnu bedre til at træffe beslutninger og prioritere
 • At du medtænker bæredygtighed i dit personlige lederskab

Indhold

Modulet beskæftiger sig med lederkommunikation ud fra forskellige teoretiske ståsteder og vil bl.a. indeholde:

 • Hvordan møder du dig selv og andre?
 • Eksistentiel ledelse –guide til personligt lederskab
 • Systemisk ledelse –skab mening og medarbejderskab
 • Legitimitet i ledelse
 • At træffe beslutninger og prioritere
 • Videnskabsteori og hvad det betyder i forhold til ledelse
 • Bæredygtighed i det personlige lederskab
 • kommunikative teorier og værktøjer på det operationelle, taktiske og strategiske niveau
 • Teorier og værktøjer til aktivt at arbejde med at udvikle dig som leder

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen 

Eksamen og ECTS

Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamen er en skriftlig opgave med mundtlig eksamen.

 

Til studerende, der tidligere har læst et eller flere af de obligatoriske fagmoduler på Diplomuddannelsen i ledelse

Da vi pr. 1. august 2018 overgår til en ny studieordning, vil de tidligere seks obligatoriske 5 ECTS fagmoduler blive sammenlagt til tre 10 ECTS fagmoduler.

Da vi er opmærksomme på, at nogle af jer kun mangler 1. eller 2. del, vil det derfor være muligt at følge de nye fagmoduler enten helt eller delvist og kun gå til eksamen i de temaer i mangler, altså på den gamle studieordningen.

Du skal blot tilmelde dig på hjemmesiden til det relevante fag, du ønsker at følge og ved tilmeldingen uploade et kort brev med information om, hvilket fag, du tidligere har læst, og at du ønsker optagelse på baggrund af den gamle studieordning. Du vil herefter blive optaget på faget.

Prisen for dig vil være 6.700 kroner, svarende til den pris, det kostede i foråret 2018 for 5 ECTS fagene.

Der vil i det nye år blive varslet prisstigninger.