Det personlige lederskab og forandring

Vil du styrke din ledelseskommunikation, og ønsker du at udvikle dig selv og din lederidentitet? Ønsker du at stå reflekteret og handlekraftig i forandringsprocesser så er faget Det personlige lederskab og forandring det helt rigtige valg for dig.

Dette modul er det første modul på Diplomuddannelsen i ledelse. Det har fokus på dig selv som leder og hvordan du står robust og grounded i forhold til at skabe medarbejderskab.

Der fokus på dine personlige forvaltning af ledelse og forandring i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Du vil udvikle kompetence til at håndtere, analysere og reflektere over henholdsvis din ledelseskommunikation og ledelsespraksis ved hjælp af relevante teorier, metoder og værktøjer, som kobles til din hverdag.

Formål

At du kan praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Udbytte

Det er målet, at du kommer til:

 • At stå stærkere som leder, fordi du bliver endnu mere klar og bevidst om dit ledelsesmæssige ståsted
 • At du kommer til at skabe konkrete resultater ved at sætte dit eget ledelsesrum i spil.
 • at få indsigt i egen personprofil (via JTI). Herunder også hvorledes du håndterer samspillet med andre.
 • At du får styrket dine kompetencer til at reflektere over dine konkrete ledelsesudfordringer for dermed at øge kvaliteten af dine ledelsesbeslutninger og handlinger
 • At kunne set dig selv i et relationelt perspektiv og anvende værktøjer, der skaber mening og medarbejderskab
 • at forvalte rollen som leder gennem en række kommunikationsteorier og værktøjer, så du står styrket i forhold til egen ledelsespraksis
 • At du bliver endnu bedre til at træffe beslutninger og prioritere
 • At du medtænker bæredygtighed i dit personlige lederskab

Indhold

Modulet beskæftiger sig med lederkommunikation ud fra forskellige teoretiske ståsteder og vil bl.a. indeholde:

 • Hvordan møder du dig selv og andre?
 • Eksistentiel ledelse –guide til personligt lederskab
 • Systemisk ledelse –skab mening og medarbejderskab
 • Legitimitet i ledelse
 • At træffe beslutninger og prioritere
 • Videnskabsteori og hvad det betyder i forhold til ledelse
 • Bæredygtighed i det personlige lederskab
 • kommunikative teorier og værktøjer på det operationelle, taktiske og strategiske niveau
 • Teorier og værktøjer til aktivt at arbejde med at udvikle dig som leder

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen 

Eksamen og ECTS

Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamen er en skriftlig opgave med mundtlig eksamen.

Har du allerede læst et obligatorisk fag?

Denne information er til dig, som har læst et eller flere af de obligatoriske fag på diplomuddannelsen i ledelse (ud fra gammel studieordning).

Da vi pr. 1. august 2018 overgik til en ny studieordning, blev de tidligere seks obligatoriske 5 ECTS-fag sammenlagt til tre 10 ECTS-fag.

Da vi er opmærksomme på, at nogle af jer kun mangler første eller anden del, vil det derfor være muligt at følge de nye fag enten helt eller delvist og kun gå til eksamen i de temaer, I mangler - altså på den gamle studieordning (gældende før 1. august 2018). Du har mulighed for at tage den del, du mangler, inden for den seksårige periode, alle studerende har til at færdiggøre uddannelsen uanset studieordning.

Du skal blot tilmelde dig her på hjemmesiden til det relevante 10 ETCS-fag, du ønsker at følge, og ved tilmeldingen uploade et kort brev med information om, hvilket fag du tidligere har læst, og at du ønsker optagelse på baggrund af den gamle studieordning (gældende før 1. august 2018). Du vil herefter blive optaget på faget og vil kun skulle til eksamen i den del af faget, du mangler.

Prisen for dig vil være lavere end den er for hele 10 ECTS-faget. For oplysning om, hvad faget koster, bedes du kontakte udbud@cphbusiness.dk.

Nye fag