Forandringsledelse

Styrk din evne til at lede forandringer. På dette valgfag får du indsigt i forskellige forandringsmuligheder, -teorier og -værktøjer.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget forandringsledelse får du både teoretisk og praktisk viden til at kunne forstå, analysere og reflektere over forandringsprocesser i egen organisation.

Du bliver i stand til at udvikle og gennemføre forandringsprocesser centralt og decentralt, og du lærer at vurdere og tage udgangspunkt i de konkrete sammenhænge, som forandringsprocesserne indgår i.

Du vil:

  • Blive kvalificeret til at lede forandringsprocesser med henblik på udvikling og fornyelse
  • Lære selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser

Indhold

På faget forandringsledelse skal du blandt andet arbejde med:

  • Teorier og modeller inden for forandringsledelse samt kritikken, der kan knyttes til modellerne og processerne
  • Forandringsforståelse med basis i "Fair proces"-tankegangen, der tager hensyn til både de relationelle elementer og de procesrelaterede elementer
  • Forandringer som læreprocesser med basis i Action Learning-teorien, herunder mulighederne, der er knyttet til narrativ forandringsledelse
  • Forandringer i komplekse omgivelser, samt hvilke tendenser der spirer i vores omgivelser

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Forandringsledelse er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftlig produkt.