Forandringsledelse

Styrk din evne til at lede forandringer. På dette valgfag får du indsigt i forskellige forandringsmuligheder, -teorier og -værktøjer.

Formål

Faget giver dig både teoretisk og praktisk viden til at kunne forstå, analysere, reflektere over forandringsprocesser i egen organisation.

Du bliver i stand til at udvikle og gennemføre forandringsprocesser centralt og decentralt, og du lærer at vurdere og tage udgangspunkt i de konkrete sammenhænge, som forandringsprocesserne indgår i.

Indhold

  • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling
  • Centrale og decentrale forandringsmodeller i egen organisation
  • Planlagte og emergerende forandringsprocesser
  • Ledelsesroller, -dilemmaer og -muligheder i forandringsprocesser

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.