Forandringsledelse

Styrk din evne til at lede forandringer. På dette valgfag får du indsigt i forskellige forandringsmuligheder, -teorier og -værktøjer.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget forandringsledelse får du både teoretisk og praktisk viden til at kunne forstå, analysere og reflektere over forandringsprocesser i egen organisation.

Du bliver i stand til at udvikle og gennemføre forandringsprocesser centralt og decentralt, og du lærer at vurdere og tage udgangspunkt i de konkrete sammenhænge, som forandringsprocesserne indgår i.

Du vil:

  • Blive kvalificeret til at lede forandringsprocesser med henblik på udvikling og fornyelse
  • Lære selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser

Indhold

På faget forandringsledelse skal du blandt andet arbejde med:

  • Teorier om samfunds- og organisationsudvikling
  • Centrale og decentrale forandringsmodeller i egen organisation
  • Planlagte og emergerende forandringsprocesser
  • Ledelsesroller, -dilemmaer og -muligheder i forandringsprocesser

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Forandringsledelse er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.