Human resource management og ledelse

Human resource management og ledelse er et valgfrit fag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget tæller 5 ECTS.

Formål

Faget fokuserer på human resource management som et udgangspunkt for rekruttering, udvælgelse, fastholdelse, trivsel, udvikling og afvikling af medarbejdere.

Du får skærpet din forståelse af det dynamiske samspil mellem HR-strategier og organisatoriske målsætninger.

Undervisningen foregår på et praksisnært grundlag, hvor erfaring og problemstillinger fra din egen organisation spiller en vigtig rolle. På den måde får du forankret din læring og udvikling i din egen ledelsespraksis.

Indhold

  • Forskellige strategiske perspektiver på human ressource management
  • Personalepolitikker i relation til konsistens- og inkonsistensbegreber samt ”bundter” af HRM
  • Forskellige tilgange til kompetenceudvikling og måling af effekter af udviklingsaktiviteter
  • Ledelsesudviklingsmodeller og redskaber
  • Linjeleders personaleudviklingsudfordringer som primært ansvarlig for medarbejderhåndteringen
  • Samtalen som redskab

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.