Human resource management og ledelse

Vil du lære at arbejde strategisk med human resource management og styrke dine HR-kompetencer? Så er dette fag et oplagt valg for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget human resource management og ledelse får du skærpet din forståelse for det dynamiske samspil mellem HR-strategier og organisatoriske målsætninger. Faget fokuserer på human resource management som et udgangspunkt for rekruttering, udvælgelse, fastholdelse, trivsel, udvikling og afvikling af medarbejdere.

Du vil:

  • Blive kvalificeret til at håndtere komplekse HRM-problemstillinger under hensyntagen til den organisatoriske kontekst
  • Kunne medvirke til udvikling og implementering af HR-tiltag

Undervisningen foregår på et praksisnært grundlag, hvor erfaring og problemstillinger fra din egen organisation spiller en vigtig rolle. På den måde får du forankret din læring og udvikling i din egen ledelsespraksis.

Indhold

På faget human ressource management og ledelse skal du blandt andet arbejde med:

  • Forskellige strategiske perspektiver inden for human ressource management
  • Personalepolitikker i relation til konsistens- og inkonsistensbegreber samt ”bundter” af HRM
  • Forskellige tilgange til kompetenceudvikling og måling af effekter af udviklingsaktiviteter
  • Ledelsesudviklingsmodeller og redskaber
  • Linjeleders personaleudviklingsudfordringer som primært ansvarlig for medarbejderhåndteringen
  • Samtalen som redskab

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Human resource management og ledelse er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.