Human resource management og ledelse (People and Culture)

Human resource management og ledelse (People and Culture)

Vil du lære at arbejde strategisk med human resource management og styrke dine HR-kompetencer? Så er dette kursus et oplagt valg for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset human resource management og ledelse får du skærpet din forståelse for det dynamiske samspil mellem HR-strategier og organisatoriske målsætninger. Kurset fokuserer på human resource management som et udgangspunkt for rekruttering, udvælgelse, fastholdelse, trivsel, udvikling og afvikling af medarbejdere.

Du vil:

  • Blive kvalificeret til at håndtere komplekse HRM-problemstillinger under hensyntagen til den organisatoriske kontekst
  • Kunne medvirke til udvikling og implementering af HR-tiltag

Undervisningen foregår på et praksisnært grundlag, hvor erfaring og problemstillinger fra din egen organisation spiller en vigtig rolle. På den måde får du forankret din læring og udvikling i din egen ledelsespraksis.

Indhold

På kurset human ressource management og ledelse skal du blandt andet arbejde med:

  • Forskellige strategiske perspektiver inden for human ressource management
  • Personalepolitikker i relation til konsistens- og inkonsistensbegreber samt ”bundter” af HRM
  • Forskellige tilgange til kompetenceudvikling og måling af effekter af udviklingsaktiviteter
  • Ledelsesudviklingsmodeller og redskaber
  • Linjeleders personaleudviklingsudfordringer som primært ansvarlig for medarbejderhåndteringen
  • Samtalen som redskab

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Human resource management og ledelse (People and Culture) er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse og refererer til faget human resource management og ledelse i studieordningen. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftlig produkt.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail