Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Vil du lære, hvordan du udvikler dine medarbejderes kompetencer for at øge værdiskabelsen? Så er faget ledelse af medarbejdere og faglig udvikling det rette valg for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget ledelse af medarbejdere og faglig udvikling får du redskaber til at kunne varetage ledelsen af medarbejderes og andre aktørers faglige udvikling i et relationskompetent arbejdsmiljø, der sikrer, at organisationens opgaver og behov bliver indfriet.

Du vil:

  • Lære at arbejde med teoretiske og praktisk orienterede problemstillinger, hvor du trænes i at kunne håndtere komplekse og konkrete problemstillinger i ledelsesmæssige sammenhænge
  • Udvikle din egen ledelsespraksis
  • Få et teoretisk grundlag for dine handlinger som leder eller kommende leder

Undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes praktiske erfaringer, og du har som studerende mulighed for aktivt at bidrage med dine egne erfaringer fra dit arbejdsliv.

Indhold

På faget ledelse af medarbejdere og faglig udvikling vil du blandt andet arbejde med:

  • Professionelle relationer
  • Magt, motivering, læring og gruppedynamikker
  • Lederens mange samtaler – hvornår kan du med fordel bruge hvilke metoder
  • Samarbejde, arbejdsmiljø og relationskompetence
  • Kompetenceudvikling – individuelt og i grupper

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 10 ECTS.

Eksamenen er en skriftlig opgave med mundtlig eksamen.

Har du allerede læst et obligatorisk fag?

Denne information er til dig, som har læst et eller flere af de obligatoriske fag på diplomuddannelsen i ledelse (ud fra gammel studieordning).

Da vi pr. 1. august 2018 overgik til en ny studieordning, blev de tidligere seks obligatoriske 5 ECTS-fag sammenlagt til tre 10 ECTS-fag.

Da vi er opmærksomme på, at nogle af jer kun mangler første eller anden del, vil det derfor være muligt at følge de nye fag enten helt eller delvist og kun gå til eksamen i de temaer, I mangler - altså på den gamle studieordning (gældende før 1. august 2018). Du har mulighed for at tage den del, du mangler, inden for den seksårige periode, alle studerende har til at færdiggøre uddannelsen uanset studieordning.

Du skal blot tilmelde dig her på hjemmesiden til det relevante 10 ETCS-fag, du ønsker at følge, og ved tilmeldingen uploade et kort brev med information om, hvilket fag du tidligere har læst, og at du ønsker optagelse på baggrund af den gamle studieordning (gældende før 1. august 2018). Du vil herefter blive optaget på faget og vil kun skulle til eksamen i den del af faget, du mangler.

Prisen for dig vil være lavere end den er for hele 10 ECTS-faget. For oplysning om, hvad faget koster, bedes du kontakte udbud@cphbusiness.dk.

Nye fag