Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Ønsker du at udvikle dine medarbejderes kompetencer for at øge værdiskabelsen? Er relationerne mellem medarbejderne og dig selv som leder et udviklingsområde? Så er Ledelse af medarbejdere og faglig forandring det rette valg for dig.

Formålet med dette fag er at give dig redskaber til at kunne varetage ledelsen af medarbejderes og andre aktørers faglige udvikling i et relations kompetent arbejdsmiljø, der sikrer, at organisationens opgaver og behov bliver indfriet. 

Det bliver du gearet til gennem indsigt i og arbejde med teoretiske og praksisnære problemstillinger, hvor du trænes i at kunne håndtere komplekse og konkrete problemstillinger i ledelsesmæssige sammenhænge. Du arbejder også med at udvikle din egen ledelsespraksis.

Udbytte

Dit udbytte efter deltagelse i dette obligatoriske modul på Diplom i ledelse er, at du har et teoretisk grundlag for dine handlinger som leder eller kommende leder. Du har også i undervisningen og imellem undervisningsdagene arbejdet konkret med læringsmålene. Undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes praksis og vi regner med at du bidrager aktivt med dine konkrete erfaringer. 

Indhold

Vi arbejder på faget med blandt andet disse temaer:

  • Professionelle relationer
  • Magt, motivering, læring og gruppedynamikker
  • Lederens mange samtaler – hvornår kan du med fordel bruge hvilke metoder
  • Samarbejde, arbejdsmiljø og relationskompetence
  • Kompetenceudvikling – individuelt og i grupper  

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamen er en skriftlig opgave med mundtlig eksamen.

 

Til studerende, der tidligere har læst et eller flere af de obligatoriske fagmoduler på Diplomuddannelsen i ledelse

Da vi pr. 1. august 2018 overgår til en ny studieordning, vil de tidligere seks obligatoriske 5 ECTS fagmoduler blive sammenlagt til tre 10 ECTS fagmoduler.

Da vi er opmærksomme på, at nogle af jer kun mangler 1. eller 2. del, vil det derfor være muligt at følge de nye fagmoduler enten helt eller delvist og kun gå til eksamen i de temaer i mangler, altså på den gamle studieordningen.

Du skal blot tilmelde dig på hjemmesiden til det relevante fag, du ønsker at følge og ved tilmeldingen uploade et kort brev med information om, hvilket fag, du tidligere har læst, og at du ønsker optagelse på baggrund af den gamle studieordning. Du vil herefter blive optaget på faget.

Prisen for dig vil være 6.700 kroner, svarende til den pris, det kostede i foråret 2018 for 5 ECTS fagene.

Der vil i det nye år blive varslet prisstigninger.