Ledelse og bæredygtighed

Vil du gerne fordybe dig i ledelse ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse og lære at bruge og formidle denne viden i din organisation? Så skal du kigge nærmere på dette fag.

Hvorfor skal du tage dette fag?

FN's 17 verdensmål bringer bæredygtighed ind i alle virksomheder og organisationer. Vil du vide, hvordan du kan bidrage til et bæredygtigt lederskab, er dette fag et godt skridt på din vej.

At arbejde med ledelse og bæredygtighed handler om at indarbejde samfundsansvar og bæredygtighed i alle dele af virksomhedens værdikæde – lige fra produktudvikling, indkøb, produktion og salg til HR, kvalitetsstyring, kommunikation og branding. Det handler om at gøre det på et etisk værdigrundlag.

Dit udbytte

  • Du får indsigt i, hvordan FN's 17 verdensmål påvirker din virksomhed og dit lederskab
  • Du får viden om og indsigt i at udvikle bæredygtige strategier i din egen organisation
  • Som leder skal du kunne forstå, forholde dig til og handle på den globale og lokale dagsorden for bæredygtighed. Du skal forstå og kunne igangsætte processerne og påtage dig den rolle, du som leder har heri. Det lærer du her
  • Du får redskaber til at navigere i, hvad der skaber bæredygtigt lederskab og dermed bæredygtige arbejdspladser
  • Du bliver klogere på, hvordan du som leder eller potentiel leder kan bidrage til en bæredygtig produktion – uanset hvilken kerneopgave dit lederskab skal understøtte

Indhold

På faget Ledelse og bæredygtighed kommer du blandt andet til at arbejde med:

  • FN's verdensmål – hvad handler de om?
  • Hvilke af de 17 mål giver det mening at placere i en dansk leders praktiske hverdag?
  • Hvad er cirkulær økonomi, og hvordan praktiseres det i Danmark? Her får vi besøg af en direktør fra en cirkulær økonomisk virksomhed
  • Teorier om bæredygtigt lederskab, metoder og konkret arbejde med dit eget lederskab i en bæredygtig kontekst. Vi inddrager action learning elementer i undervisningen

Du kan læse mere om læringsmålene i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Faget består af 5 ECTS, og eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt oplæg.