Ledelse og filosofi

Vil du lære gennem en filosofisk tilgang at reflektere over dig eget lederskabet og forholde dig konkret og praktisk til, hvad god ledelse er og bør være? Så er faget ledelse og filosofi lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget ledelse og filosofi får du viden om etiske perspektiver på ledelse, og du lærer at reflektere over dit eget etiske ståsted som menneske og leder.

Du opnår derudover viden om, hvordan en filosofisk tilgang til ledelse og styring kan sættes i spil i en organisation med henblik på i et fremadrettet perspektiv at udfordre dens ”gode grunde” til at være til med sin mission, vision, værdier og strategier.

Du vil:

  • Få kompetencer til at reflektere over, hvordan en filosofisk tilgang til ledelse og styring kan kvalificere ledelsesopgaver i praksis
  • Blive i stand til at arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden og værdi i en ledelsesmæssig kontekst

Indhold

På faget ledelse og filosofi skal du blandt andet arbejde med:

  • Hvad er filosofi og sammenhængen mellem filosofi og ledelse
  • Etisk argumentation og etiske dilemmaer i tilknytning til ledelse
  • Filosofiske perspektiver med relevans for forståelsen af ledelse og organisation, herunder autentisk lederskab
  • Praktisk-filosofiske tilgange til ledelses- og organisationsudvikling

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ledelse og filosofi er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.