Ledelse og filosofi

Opgaven for alle ledere er at reflektere over lederskabet og forholde sig konkret og praktisk til, hvad god ledelse er og bør være. Med ansvar følger etik. Filosofi som disciplin er på vej tilbage i en stadig mere kompleks verden. 

Formål

Fagmodulet giver dig viden om etiske perspektiver på ledelse, og du reflekterer over dit eget etiske ståsted som menneske og leder. Du får kompetencer til at reflektere over, hvordan en filosofisk tilgang til ledelse og styring kan kvalificere ledelsesopgaven i praksis.

Fagmodulet fokuserer på, hvordan en filosofisk tilgang til ledelse og styring kan sættes i spil i organisationen med henblik på i et fremadrettet perspektiv at udfordre dens ”gode grunde” til at være til med sin mission, vision, værdier og strategier.

Obs.: Du kan også kan læse filosofi i ledelse på akademiuddannelsen i ledelse. Læs mere her.

Indhold

  • Hvad er filosofi og sammenhængen mellem filosofi og ledelse
  • Etisk argumentation og etiske dilemmaer i tilknytning til ledelse
  • Filosofiske perspektiver med relevans for forståelsen af ledelse og organisation, herunder autentisk lederskab
  • Praktisk-filosofiske tilgange til ledelses- og organisationsudvikling

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.