Ledelse og jura

Ledelse og jura er et valgfrit fag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget tæller 5 ECTS.

Formål

Fagets formål er, at du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse og jura. Desuden lærer du at relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til de centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse og jura.

Undervisningen fokuserer på juraens betydning for samfundsmæssig og organisatorisk praksis samt det ansvar og de forpligtelser, der følger af at være organisationsmedlem i forhold til de legale frihedsrettigheder.

Du lærer om problemstillinger i krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse, og du kommer blandt andet til at arbejde med begreber som ledelses- og styringstænkning, magt, intimteknologier, læring og udvikling, selvledelse.

Indhold

  • Retskilder, metode, retssystemet og den juridiske beslutningsproces
  • Funktionærret
  • Obligationsretlige problemstillinger
  • Konkurrenceret
  • Markedsføringsloven
  • Forvaltningsloven
  • Ledelsesretten - som ledelsesværktøj og styringsinstrument

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.