Ledelse og jura

Interesserer du dig for krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse, og vil du gerne lære at inddrage jura i løsningen af ledelsesmæssige problemstillinger? Så er dette fag noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget ledelse og jura lærer du om problemstillinger i krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse, og du kommer blandt andet til at arbejde med begreber som ledelses- og styringstænkning, magt, intimteknologier, læring, udvikling og selvledelse.

Undervisningen fokuserer på juraens betydning for samfundsmæssig og organisatorisk praksis samt det ansvar og de forpligtelser, der følger af at være organisationsmedlem i forhold til de legale frihedsrettigheder.

Du vil:

  • Blive i stand til at inddrage juridisk tænkning i løsning af praktiske ledelsesmæssige problemstillinger
  • Lære at relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til fagets teorier, begreber og metoder

Indhold

På faget ledelse og jura skal du blandt andet arbejde med:

  • Retskilder, metode, retssystemet og den juridiske beslutningsproces
  • Funktionærret
  • Obligationsretlige problemstillinger
  • Konkurrenceret
  • Markedsføringsloven
  • Forvaltningsloven
  • Ledelsesretten - som ledelsesværktøj og styringsinstrument

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ledelse og jura er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.