Ledelse og jura

Interesserer du dig for krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse, og vil du gerne lære at inddrage jura i løsningen af ledelsesmæssige problemstillinger? Så er dette fag noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

Juraen sætter grænser for dit ledelsesrum. Derfor er det vigtigt at kende de overordnede samfundsmæssige og organisatoriske rammer og deres betydning for din ledelse i praksis.

På faget ledelse og jura lærer du om problemstillinger i krydsfeltet mellem jura, etik og ledelse, og du kommer blandt andet til at arbejde med begreber som ledelses- og styringstænkning, magt, intimteknologier, læring, udvikling og selvledelse.

Undervisningen fokuserer på juraens betydning for det praktiske ledelsesarbejde samt det ansvar og de forpligtelser, du har som leder.

Du vil:

  • Blive i stand til at inddrage juridisk tænkning i løsning af praktiske ledelsesmæssige problemstillinger
  • Lære at relatere egen ledelsesmæssig praksis og kontekst til fagets teorier, begreber og metoder

Indhold

På faget ledelse og jura skal du blandt andet arbejde med:

  • Det retlige system, retskilderne og den juridiske beslutningsproces. Hvordan finder du ud af, hvad dine ledelsesrammer er?
  • Funktionærret: Personalejura, det fagretlige system, overenskomster, den danske model og juraen omkring arbejdsmiljøet
  • Hvad du må som leder på det offentlige arbejdsmarked. Det handler blandt andet om forvaltningsret og Forvaltningsloven
  • Markedsføringsloven: Hvad siger reglerne om måden, du markedsfører din virksomhed på?
  • Udbudsret: Hvad nu når der skal gives tilbud på opgaver?
  • Aftaleret: Må den kvikke narre den mindre kvikke, og hvornår er en aftale en aftale?

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ledelse og jura er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.