Ledelse og økonomistyring

Ledelse og økonomistyring

Vil du styrke dine kompetencer i arbejdet med økonomi og økonomistyring, så du kan tage effektive beslutninger? Så er kurset ledelse og økonomistyring et oplagt valg for dig.

Ledelse og økonomistyring svarer til faget økonomisk ledelse. Faget skiftede navn pr. 1. januar 2021 som følge af en opdatering af studieordningen for uddannelsen. Har du tidligere læst faget økonomisk ledelse, skal du derfor ikke tage dette fag igen.

Derfor skal du tage kurset

På kurset ledelse og økonomistyring bliver du i stand til at analysere økonomiske beslutninger som ledelsesinstrument. Du får en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang samt de økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser, som benyttes i både offentlige og private organisationer.

Du vil:

  • Blive i stand til at lede din virksomhed med fokus på økonomiske målsætninger
  • Opnå viden om styring af økonomiske aktiviteter, ressourcer, investeringer og finansiering, som giver dig kompetencer til at deltage i økonomiske beslutninger

Indhold

På kurset ledelse og økonomistyring skal du blandt andet arbejde med:

  • Overordnet økonomisk styring i den private og den offentlige sektor
  • Det eksterne regnskab og det interne regnskab
  • Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller, herunder incitamenter i forskellige modeller, aktivitets-, omkostnings- og likviditetsbudgettering
  • Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring
  • Kommunikation og formidling af økonomiske forhold
  • Omverdenens indvirken - herunder politiske indgreb og samfundsmæssige forhold

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Ledelse og økonomistyring er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.

Du kan tage faget som et enkeltstående kursus eller som en del af en hel uddannelse.

Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftlig produkt.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail