Økonomisk ledelse

Økonomisk ledelse er et valgfrit fag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget tæller 5 ECTS.

Formål

Faget sætter dig i stand til at analysere økonomiske beslutninger som ledelsesinstrument. Du får en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang samt de økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser, som benyttes i både offentlige og private organisationer.

Du får en viden om styring af økonomiske aktiviteter, ressourcer, investeringer og finansiering, som giver dig kompetence til at deltage i økonomiske beslutninger.

Indhold

  • Overordnet økonomisk styring i den private og den offentlige sektor
  • Det eksterne regnskab og det interne regnskab
  • Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller, herunder incitamenter i forskellige modeller, aktivitets-, omkostnings- og likviditetsbudgettering
  • Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring
  • Kommunikation og formidling af økonomiske forhold
  • Omverdenens indvirken - herunder politiske indgreb og samfundsmæssige forhold

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.