Økonomisk ledelse

Vil du styrke dine kompetencer i arbejdet med økonomi og økonomistyring, så du kan tage effektive beslutninger? Så er faget økonomisk ledelse et oplagt valg for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget økonomisk ledelse bliver du i stand til at analysere økonomiske beslutninger som ledelsesinstrument. Du får en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang samt de økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser, som benyttes i både offentlige og private organisationer.

Du vil:

  • Blive i stand til at lede din virksomhed med fokus på økonomiske målsætninger
  • Opnå viden om styring af økonomiske aktiviteter, ressourcer, investeringer og finansiering, som giver dig kompetencer til at deltage i økonomiske beslutninger

Indhold

På faget økonomisk ledelse skal du blandt andet arbejde med:

  • Overordnet økonomisk styring i den private og den offentlige sektor
  • Det eksterne regnskab og det interne regnskab
  • Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller, herunder incitamenter i forskellige modeller, aktivitets-, omkostnings- og likviditetsbudgettering
  • Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring
  • Kommunikation og formidling af økonomiske forhold
  • Omverdenens indvirken - herunder politiske indgreb og samfundsmæssige forhold

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Økonomisk ledelse er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS.