Organisation, udvikling og samskabelse

At lede og udvikle organisationen mod en attraktiv position, kræver et skarpt strategisk blik. Hvordan kobler du resurser og muligheder effektivt? Vil du gerne styrke din viden om udvikling og forandring i tiltagende komplekse organisationer? Så er Ledelse og organisation lige noget for dig.

Formål

Det er målet, at du udvikler dit lederskab i forholdet til samspillet mellem organisation og omverden, så du kompetent kan medvirke i strategi arbejde og designe effektive organiserings- og forandringsprocesser.

Du vil komme til at arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Du får indsigt i forskellige måder, organisationer formes og udvikles i det større felt, der omgiver organisationen.

Endelig træner du din opmærksomhed på at handle meningsfuldt i komplekse miljøer, således at organisatoriske forandringer og udvikling får gennemslagskraft.

Indhold

Vi arbejder med følgende temaer:

  • Organisationsstruktur, design og institutionel ramme
  • Kultur som funktion, symbol og resurse
  • Strategier, forretningsmodeller og styringsprocesser
  • Forandringer som strategiske programmer og løbende justeringer
  • Sensemaking og organisatorisk samskabelse
  • Kompleksitet, disruption og forandring

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Fagmodulet tæller 10 ECTS.

Eksamen er en skriftlig opgave med mundtlig eksamen.

 

Til studerende, der tidligere har læst et eller flere af de obligatoriske fagmoduler på Diplomuddannelsen i ledelse

Da vi pr. 1. august 2018 overgår til en ny studieordning, vil de tidligere seks obligatoriske 5 ECTS fagmoduler blive sammenlagt til tre 10 ECTS fagmoduler.

Da vi er opmærksomme på, at nogle af jer kun mangler 1. eller 2. del, vil det derfor være muligt at følge de nye fagmoduler enten helt eller delvist og kun gå til eksamen i de temaer i mangler, altså på den gamle studieordningen.

Du skal blot tilmelde dig på hjemmesiden til det relevante fag, du ønsker at følge og ved tilmeldingen uploade et kort brev med information om, hvilket fag, du tidligere har læst, og at du ønsker optagelse på baggrund af den gamle studieordning. Du vil herefter blive optaget på faget.

Prisen for dig vil være 6.700 kroner, svarende til den pris, det kostede i foråret 2018 for 5 ECTS fagene.

Der vil i det nye år blive varslet prisstigninger.