Organisation, udvikling og samskabelse

Vil du styrke din viden om udvikling og forandring i komplekse organisationer? Så er faget organisation, udvikling og samskabelse lige noget for dig.

Hvorfor skal du tage faget?

På faget organisation, udvikling og samskabelse lærer du at lede og udvikle organisationen mod en attraktiv position, således at organisatoriske forandringer og udvikling får gennemslagskraft.

Du vil:

  • Udvikle dit lederskab i forhold til samspillet mellem en organisation og omverden, så du professionelt kan medvirke i strategiarbejde og designe effektive organiserings- og forandringsprocesser
  • Få indsigt i forskellige måder organisationer formes og udvikles i det større felt, der omgiver organisationen
  • Lære at koble ressourcer og muligheder effektivt

På faget vil du derudover lære at arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Indhold

På faget organisation, udvikling og samskabelse vil du blandt andet arbejde med:

  • Organisationsstruktur, design og institutionel ramme
  • Kultur som funktion, symbol og ressource
  • Strategier, forretningsmodeller og styringsprocesser
  • Forandringer som strategiske programmer og løbende justeringer
  • Sensemaking og organisatorisk samskabelse
  • Kompleksitet, disruption og forandring

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Organisation, udvikling og samskabelse er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget består af 5 ECTS

Eksamenen er en skriftlig opgave med mundtlig eksamen.

Vigtig information

Til studerende, der tidligere har læst et eller flere af de obligatoriske fag på diplomuddannelsen i ledelse.

Da vi pr. 1. august 2018 overgik til en ny studieordning, vil de tidligere seks obligatoriske 5 ECTS-fag blive sammenlagt til tre 10 ECTS-fag.

Da vi er opmærksomme på, at nogle af jer kun mangler 1. eller 2. del, vil det derfor være muligt at følge de nye fag enten helt eller delvist og kun gå til eksamen i de temaer I mangler - altså på den gamle studieordning.

Du skal blot tilmelde dig på hjemmesiden til det relevante fag, du ønsker at følge, og ved tilmeldingen uploade et kort brev med information om, hvilket fag du tidligere har læst, og at du ønsker optagelse på baggrund af den gamle studieordning. Du vil herefter blive optaget på faget.

Prisen for dig vil være 6.700 kroner, svarende til den pris, det kostede i foråret 2018 for 5 ECTS-fagene.

Der vil i det nye år blive varslet prisstigninger.