Projektledelse

Projektledelse er et valgfrit fag på diplomuddannelsen i ledelse. Faget tæller 5 ECTS.

Formål

Dette fag har til formål at udvikle dine kompetencer til at tilrettelægge, deltage i og lede projekter, samt til at anvende projekterne som dynamiske og integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation.

Du får en bred viden om forskellige teorier om og metoder til projektledelse, og du får redskaber til at relatere denne viden til din egen ledelsessituation.

Indhold

  • Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter
  • Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling
  • Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper
  • Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.