Strategisk ledelse

En succesfuld leder skal kunne tænke strategisk og lede på baggrund af klart definerede mål. Vi ruster dig til at være en strategisk tænkende chef, der leder med sikker hånd.

Formål

Strategisk ledelse er for dig, der gerne vil styrke dine strategiske kompetencer som leder.

Helt konkret gør faget dig i stand til at:

  • Udarbejde systematiske beskrivelser af virksomhedens strategiske overvejelser
  • Håndtere komplekse ledelsesmæssige og strategiske problemstillinger i organisationer

- De studerende får lige netop den viden og de værktøjer, der skal til for at opnå succes som leder. Det er utroligt at se, hvor langt de kan nå i deres karriere, når de har fået det strategiske mindset på plads.

Jens Vestgaard, underviser på Cphbusiness.

Derudover lærer du at:

  • Omsætte viden og færdigheder til strategier
  • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling

Indhold

  • Teoretiske perspektiver på strategisk ledelse
  • Organisationens mission, vision og politik
  • Operationalisering af strategisk ledelse
  • Strategiske styringskoncepter og -værktøjer
  • Strategisk ledelse når sigtet er forandring og innovation

Strategisk ledelse er et valgfrit fagmodul på diplomuddannelsen i ledelse. Fagmodulet tæller 5 ECTS.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.