Teamledelse

Har du ansvaret for et team enten som linjeleder eller projektleder? Og ønsker du at blive en endnu mere professionel og kompetent teamleder? Så er dette fag målrettet dine behov.

Formål 

I faget Teamledelse udvikler du kompetence til at lede teams igennem en lang række teorier, tilgange, metoder og værktøjer for at håndtere og reflektere over ledelse af teams i forhold til din egen praksis.

Indhold

Faget beskæftiger sig med alle aspekter af teamledelse ud fra forskellige teoretiske ståsteder og vil bl.a. indeholde:

  • Etablering og udvikling af teams
  • Styring af teams
  • Facilitering af teamprocesser
  • Konflikthåndtering i teams
  • Evaluering og læring i teams
  • Ledelse af ledergrupper

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Teamledelse er et valgfrit fag på diplomuddannelsen i Ledelse og tæller 5 ECTS-point.