Databaser for udviklere

Databaser for udviklere er et valgfrit fag på diplomuddannelsen i softwareudvikling. Faget tæller 5 ECTS.

Formål

Faget kvalificerer dig til at anvende relationsdatabaser hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner.

Du får en dyberegående indsigt i et udvalgt relationelt DBMS, og du bliver i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign og driftsoptimering. Desuden bliver du rustet til at følge udviklingen indenfor relationsdatabaseområdet.

Indhold

  • Lagerorganisering og forespørgselsafvikling
  • Optimeringsmuligheder – herunder fordele og ulemper og evt. ”trade off’s”
  • Administrationsværktøj til monitorering og optimering
  • Særlige problemstillinger ved mange samtidige transaktioner
  • Relationel algebra
  • Transformation af logiske datamodeller til fysiske
  • Relationsdatabaser

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Bemærk, at undervisningen på dette fag foregår på engelsk. Eksamen, vejledning og skriftligt arbejde vil være på dansk.

Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.