Systemintegration

Systemintegration er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i softwareudvikling. Faget tæller 10 ECTS.

Formål

Faget kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer. Du lærer at integrere eksisterende systemer i forbindelse med udvikling af nye systemer, og du bliver i stand til at udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.

Du opnår blandt andet viden om de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration, og du får et overblik over teknikker og værktøjer, som bruges i forbindelse med datakonvertering, migrering og integration. Desuden får du kendskab til service- og objektorienteret arkitektur.

Indhold

  • Forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration
  • Standarder og standardiseringsorganisationer
  • Datakonvertering og migrering
  • Serviceorienteret og objektorienteret arkitektur
  • Udvikling af tillægsmoduler til generiske systemer
  • Tilpasning af systemudviklingsudviklingsmetoder

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Bemærk, at undervisningen på dette fag foregår på engelsk. Eksamen, vejledning og skriftligt arbejde vil være på dansk.

Hør en tidligere studerende fortælle om it-uddannelsen på Cphbusiness.