Sportsøkonomi

Sportsøkonomi er et retningsspecifikt fagmodul på diplomuddannelsen i sportsmanagement. Fagmodulet tæller 5 ECTS-point.

Formål

Fagmodulet giver dig færdigheder i økonomiske metoder og teorier i relation til sports-, event- og fritidssektoren.

Du lærer at identificere og løse sportsøkonomiske problemstillinger og formidle disse til relevante interessenter.

Desuden bliver du klædt på til selvstændigt at indgå i strategiske alliancer, der kan forbedre organisationens økonomiske grundlag.

Indhold

  • Mediernes betydning for sportsøkonomien
  • Konkurrenceforhold og konkurrencemæssig balance
  • Økonomiske teorier og modeller
  • Cash flows
  • Metoder og redskaber til indsamling og analyse af information
  • Formidling til interessenter
  • Strategiske alliancer og tværfagligt samarbejde
  • Best practices

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.