Hvorfor læse vurdering og ejendomsinvestering?

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er en uddannelse for dig, som vil styrke dine kompetencer inden for danske og internationale vurderingsprincipper af erhvervsejendomme i et fagligt inspirerende og praksisnært miljø kombineret med et højt teoretisk niveau.

Du vil blive særdeles god til at foretage økonomiske beregninger, analyser og inddrage juridiske forhold og markedsforhold i ejendomsvurderinger i investerings- og/eller finansieringsøjemed.

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for en række forskellige brancher, som arbejder med vurdering af og investering i ejendomme i bred forstand. Den er udviklet i tæt samarbejde med brancheforeninger, aftagervirksomheder og dimittender, der nu selv arbejder inden for området.

Er uddannelsen noget for mig?

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er særligt for dig, der sideløbende med dit arbejde ønsker at opnå et endnu højere fagligt niveau, så du kan stå stærkere i dit job eller tage din karriere til næste niveau.

Uddannelsen henvender sig til personer, der ønsker at arbejde med vurdering af erhvervs- og andelsboligejendomme. Den er specifikt rettet mod vurdering af og investering i erhvervsejendomme og er både meget praksisnær og teoretisk funderet.

Uddannelsen er oplagt for dig, hvis:

 • du ønsker en karriere i erhvervsmæglerbranchen
 • du er ejendomsmægler og har brug for generel videreuddannelse
 • du arbejder i en vurderingsafdeling i et pengeinstitut eller et realkreditinstitut
 • du arbejder i et investeringsselskab med speciale i ejendomsinvesteringer
 • du er advokat med interesse for vurdering af erhvervsejendomme og/eller ejendomsinvestering
 • du er investor med interesse for vurdering af erhvervsejendomme

Dine medstuderende har forskellige faglige erfaringer og uddannelser, ligesom dine undervisere er specialister med erfaring fra branchen, så du får rig mulighed for at danne nye netværk og få faglig sparring på højt niveau.

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er godkendt som efteruddannelse af Dansk Ejendomsmæglerforening. Læs mere under Godkendt uddannelse.

Uddannelsens indhold

Med en diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering får du erhvervsøkonomisk indsigt, der i høj grad kan bidrage positivt til dit daglige arbejde.

Du får blandt andet kompetencer inden for:

 • Investering
 • Internationale vurderingsprincipper og generelle kompetencer inden for vurdering

Som dimittend vil du have opnået et niveau, der kvalificerer dig til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger. Du vil kunne varetage komplekse opgaver i relation til vurdering og ejendomsinvestering.

Derudover vil du have udviklet selvstændighed, samarbejdsevne, evne til at skabe fornyelse samt fagligt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering hører under det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde. Uddannelsen læses på deltid og svarer sammen med to års relevant erhvervserfaring til en uddannelse på bachelorniveau.

Diplomuddannelsen omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af syv moduler (seks obligatoriske fag og et valgfag) samt et afgangsprojekt fordelt over to studieår. Du har dog en periode på seks år til at gennemføre uddannelsen for at opnå uddannelsestitlen ”Diplomuddannet i vurdering og ejendomsinvestering”.

Nedenfor kan du se, hvordan vi anbefaler at strukturere din vej gennem uddannelsen.

Obligatoriske fag 35 ECTS

Der er fem obligatoriske fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Vi anbefaler, at du tager fagene i den rækkefølge, de fremgår her, da det også er den rækkefølge, vi udbyder fagene i.
Vis fag Skjul fag

Vælg efter interesse

Valgfag 10 ECTS

Der er ét valgfag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering.
Vis fag Skjul fag

Afgangsprojekt 15 ECTS

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og giver dig mulighed for at gå i dybden med et emne, du brænder for. Afgangsprojektet ligger typisk på 4. semester.

Vi anbefaler, at du tager valgfaget på 3. semester, efter du har gennemført de fem obligatoriske fag.

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Tid og sted

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}}
Sidste chance
Online {{ course.location.shortName }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Tilmeld

Fandt du ikke det, du søgte?

Mangler du et hold inden for et specifikt fag, så kig nærmere under Studiets opbygning og fag. Her finder du en oversigt over rækkefølgen, vi udbyder fagene på diplom i vurdering og ejendomsinvestering i.

 • Adgangskrav og optagelse

  For at blive optaget på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering skal du have gennemført én af følgende uddannelser:

  • Finansøkonom, financial controller eller markedsføringsøkonom
  • Finansbachelor eller professionsbachelor i international handel og markedsføring
  • HA
  • HD 1. del
  • En relevant videregående voksenuddannelse (VVU) som fx akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
  • En relevant kandidatuddannelse som fx cand.jur., merc., polit. eller oecon.

  Herudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

  Cphbusiness forbeholder sig retten til at afvise ansøgere, hvis vi af kapacitetsmæssige årsager ikke kan optage alle rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere.

  Udvælgelseskriterier

  Helt overordnet prioriterer vi den studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen på normeret studietid. Afgørende for, hvem vi tilbyder en studieplads, er derfor:

  1. Lokalekapacitet
  2. Den studerendes uddannelsesforløb indtil nu

  Alle kvalificerede ansøgere optages efter disse kriterier uafhængigt af tilmeldingstidspunkt, til kapaciteten er nået.

  Realkompetencevurdering

  Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV), som efter Cphbusiness’ konkrete vurdering kan give dig papir på det, du kan og ved. RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

  Når du ansøger om at blive optaget, skal du vedhæfte et CV. Læs vores guide til CV'er her.

 • Studiets opbygning og fag

  Diplomuddannelsen tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske fag, valgfag og et afgangsprojekt.

  Gennemgående for alle fag er, at du som studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i din egen praksis.

  Oversigt over fagenes rækkefølge og udbud

  Valgfag

  Du kan vælge mellem de fag, der er knyttet til uddannelsen. Desuden kan du vælge fag uden for fagområdet svarende til maks. 5 ECTS.

  Fag

  Obligatoriske fag

  Valgfag

  Afgangsprojektet

 • Godkendt efteruddannelse

  Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er godkendt som efteruddannelse af Dansk Ejendomsmæglerforening.

  Uddannelsen kan som udgangspunkt også give efteruddannelseslektioner i henhold til bekendtgørelsen om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater.

  For at kunne vurdere andelsboligforeningers ejendomme stiller Erhvervsstyrelsen krav om, at du er uddannet ejendomsmægler og valuar. Hvis du er uddannet ejendomsmægler og gennemfører diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering, opfylder du Erhvervsstyrelsens uddannelseskrav til vurdering af andelsboligejendomme.

 • Læring og læringsformer

  På Cphbusiness arbejder vi løbende med begreberne læring og læringsformer for at sikre, at de studerende får det størst mulige udbytte af undervisningen.

  Som studerende skal man være forberedt på, at undervisningen både kan inkludere digitale elementer og læringsfællesskaber, hvor læringen finder sted i samspil med medstuderende.

  Digitale læringsaktiviteter

  De digitale aktiviteter kombinerer fysisk tilstedeværelse med fx webinarer, videoer eller lignende, som enten kan gennemføres på Cphbusiness eller hjemmefra. De digitale elementer i undervisningen skaber variation i læringsformerne og giver den studerende mere fleksibilitet i sit læringsforløb og sin hverdag.

  Læringsfællesskaber

  Gennem læringsfællesskaber skal den studerende i samarbejde med sine medstuderende sætte ny viden, teorier og værktøjer i spil ud fra egne iagttagelser og problemstillinger fra praksis. Et eksempel herpå kan være, at de studerende i starten af et forløb får opbygget viden omkring et emne sammen med en underviser, hvorefter underviseren rammesætter en række aktiviteter for de studerende, hvor læringen vil tage udgangspunkt i diskussioner, sparring og feedback de studerende i mellem. Læringsfællesskaberne varierer læringsformerne og giver den studerende et øget refleksionsniveau gennem diskussioner og nye perspektiver på den præsenterede teori.

 • Facts

  Sted

  Ved tilmelding kan du se, på hvilken af vores lokationer undervisningen finder sted.

  Varighed og undervisningsform

  En hel uddannelse tager typisk tre år at gennemføre med 1-2 fag pr. halvår.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.00. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, som du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse, er den samme - men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS.

  Økonomi

  På diplomuddannelserne er der egenbetaling betalt af dig selv eller din arbejdsgiver. Dog er der mulighed for at søge midler fra omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært og i beskæftigelse. Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

  I nogle tilfælde kan der være mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

  For vejledning og ansøgning om SVU henviser vi til:

  Københavns Professionshøjskole
  SVU-administrationen
  Humletorvet 3, K3/09
  1799 København V
  Telefon 51 38 04 11

 • Eksamen

  Eksamen

  Der afholdes eksamen efter hvert modul. Eksamen kan være enten skriftlig eller mundtlig. Du kan se, hvilken eksamenstype der gælder for det enkelte fag under beskrivelsen af faget her på hjemmesiden.

  En hel uddannelse afsluttes med et afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til uddannelsens indhold? Så kontakt vores studievejleder:

  Elsebeth Riis Pedersen
  Telefon: 51 85 06 96
  E-mail: erp@cphbusiness.dk

 • Mulighed for videreuddannelse og job

  Uddannelsen hører under det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde og har overordnet til formål at kvalificere og uddanne nuværende og kommende medarbejdere inden for en række forskellige brancher i såvel private som offentlige virksomheder, som arbejder med vurdering af og investering i ejendomme i bred forstand.

  Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med brancheforeninger, aftagervirksomheder og dimittender, der nu selv arbejder med de tillærte kompetencer.

  Med en diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering kan du få arbejde inden for fx erhvervsmæglerbranchen, ejendomsinvesteringsvirksomheder, finansieringsselskaber, ejendomsadministrations- og/eller ejendomsforvaltningsselskaber.

  Læs videre

  Uddannelsen svarer i niveau til en bacheloruddannelse og giver dig derfor adgang til at læse videre på masterniveau i ind- og udland. Vær dog opmærksom på aftageruddannelsesinstitutionernes forskellige optagelseskrav og krav til eventuelle supplerende kurser.

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål om videreuddannelse

  Har du spørgsmål til tilmelding, adgangskrav, dokumentation, betaling eller lignende, anbefaler vi, at du læser vores FAQ, som besvarer alle de oftest stillede spørgsmål om efter- og videreuddannelse på Cphbusiness.

  Læs vores FAQ om efter- og videreuddannelse.