Vurdering og ejendomsinvestering

Vil du styrke din viden om danske og internationale vurderingsprincipper af erhvervsejendomme? Og vil du lære at foretage økonomiske beregninger og analyser på et højt niveau og inddrage juridiske forhold og markedsforhold i ejendomsvurderinger? Så er diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering noget for dig.

Derfor skal du læse vurdering og ejendomsinvestering

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er en uddannelse for dig, som vil styrke dine kompetencer inden for danske og internationale vurderingsprincipper af erhvervsejendomme i et fagligt inspirerende og praksisnært miljø kombineret med et højt teoretisk niveau.

Du vil blive særdeles god til at foretage økonomiske beregninger, analyser og inddrage juridiske forhold og markedsforhold i ejendomsvurderinger i investerings- og/eller finansieringsøjemed.

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for en række forskellige brancher, som arbejder med vurdering af og investering i ejendomme i bred forstand. Den er udviklet i tæt samarbejde med brancheforeninger, aftagervirksomheder og dimittender, der nu selv arbejder inden for området.

Er uddannelsen noget for mig?

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er særligt for dig, der sideløbende med dit arbejde ønsker at opnå et endnu højere fagligt niveau, så du kan stå stærkere i dit job eller tage din karriere til næste niveau.

Uddannelsen henvender sig til personer, der ønsker at arbejde med vurdering af erhvervs- og andelsboligejendomme. Den er specifikt rettet mod vurdering af og investering i erhvervsejendomme og er både meget praksisnær og teoretisk funderet.

Uddannelsen er oplagt for dig, hvis:

 • du ønsker en karriere i erhvervsmæglerbranchen
 • du er ejendomsmægler og har brug for generel videreuddannelse
 • du arbejder i en vurderingsafdeling i et pengeinstitut eller et realkreditinstitut
 • du arbejder i et investeringsselskab med speciale i ejendomsinvesteringer
 • du er advokat med interesse for vurdering af erhvervsejendomme og/eller ejendomsinvestering
 • du er investor med interesse for vurdering af erhvervsejendomme

Dine medstuderende har forskellige faglige erfaringer og uddannelser, ligesom dine undervisere er specialister med erfaring fra branchen, så du får rig mulighed for at danne nye netværk og få faglig sparring på højt niveau.

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er godkendt som efteruddannelse af Dansk Ejendomsmæglerforening. Læs mere under Godkendt uddannelse.

Uddannelsens indhold

På diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering får du blandt andet kendskab til:

 • Erhvervsøkonomisk indsigt
 • Investering og vurdering
 • Internationale vurderingsprincipper
 • Analysering, vurdering og refleksion over problemstillinger og komplekse opgaver i relation til vurdering og ejendomsinvestering

Derudover vil du have udviklet selvstændighed, samarbejdsevne, evne til at skabe fornyelse samt fagligt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er en erhvervsrettet videregående uddannelse, der hører under det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde. Uddannelsen læses på deltid og svarer sammen med to års relevant erhvervserfaring til en uddannelse på bachelorniveau.

Uddannelsen består af seks obligatoriske fag og et valgfag. Alle fag afsluttes med en eksamen, og uddannelsen afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt. En diplomuddannelse tager typisk to et halvt til tre år at gennemføre med et fag pr. halvår. Hvert fag har en varighed på ca. tre til seks måneder. Du har dog en periode på seks år til at gennemføre uddannelsen for at opnå uddannelsestitlen ”Diplomuddannet i vurdering og ejendomsinvestering”.

Valgfrihed på uddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering

Du bestemmer selv, om du vil tage hele diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering eller blot udvælge de fag, der interesserer dig. Vær opmærksom på, at du kan tage maks. 5 ECTS uden for fagområdet.

I oversigten nedenfor kan du se, hvordan vi anbefaler at strukturere din vej gennem uddannelsen.

Obligatoriske fag 35 ECTS

Der er fem obligatoriske fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Vi anbefaler, at du tager fagene i den rækkefølge, de fremgår her, da det også er den rækkefølge, vi udbyder fagene i.
Vis fag Skjul fag

Vælg efter interesse

Valgfag 10 ECTS

Der er ét valgfag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering.
Vis fag Skjul fag

Afgangsprojekt 15 ECTS

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen og giver dig mulighed for at gå i dybden med et emne, du brænder for. Afgangsprojektet ligger typisk på 4. semester.

Vi anbefaler, at du tager valgfaget på 3. semester, efter du har gennemført de fem obligatoriske fag.

Kommende hold

Fag

{{typeName}}
{{educationName}}

Tid og sted

Navn Sted Start Dag Pris
{{course.courseName}} {{course.courseName}} {{course.courseName}}
Sidste chance
Online {{ course.location.shortName + (course.isBlended ? '/online' : '') }} {{ course.startDate | cultureDate:'da-DK':true}} {{ course.weekdays[0] | courseWeekday:'da-DK' }} {{course.signupFee | currency : 'kr.' : 0}} Gå til kurv Tilmeld

Fandt du ikke det, du søgte?

Mangler du et hold inden for et specifikt fag, så kig nærmere under Studiets opbygning og fag. Her finder du en oversigt over rækkefølgen, vi udbyder fagene på diplom i vurdering og ejendomsinvestering i.

 • Adgangskrav og optagelse

  For at blive optaget på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering skal du have gennemført én af følgende uddannelser:

  • Finansøkonom, financial controller eller markedsføringsøkonom
  • Finansbachelor eller professionsbachelor i international handel og markedsføring
  • HA
  • HD 1. del
  • En relevant videregående voksenuddannelse (VVU) som fx akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
  • En relevant kandidatuddannelse som fx cand.jur., merc., polit. eller oecon.

  Herudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

  Cphbusiness forbeholder sig retten til at afvise ansøgere, hvis vi af kapacitetsmæssige årsager ikke kan optage alle rettidigt tilmeldte, kvalificerede ansøgere.

  Udvælgelseskriterier

  Helt overordnet prioriterer vi den studerendes mulighed for at gennemføre uddannelsen på normeret studietid. Afgørende for, hvem vi tilbyder en studieplads, er derfor:

  1. Lokalekapacitet
  2. Den studerendes uddannelsesforløb indtil nu

  Alle kvalificerede ansøgere optages efter disse kriterier uafhængigt af tilmeldingstidspunkt, til kapaciteten er nået.

  Realkompetencevurdering

  Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV), som efter Cphbusiness’ konkrete vurdering kan give dig papir på det, du kan og ved. RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

  Når du ansøger om at blive optaget, skal du vedhæfte et CV. Læs vores guide til CV'er her.

 • Studiets opbygning og fag

  Diplomuddannelsen tæller 60 ECTS og er bygget op af obligatoriske fag, valgfag og et afgangsprojekt.

  Hvis du ønsker at læse en hel uddannelse, anbefaler vi, at du starter med faget grundlæggende bolig og erhvervslejeret, inden du starter på de andre obligatoriske fag.

  Gennemgående for alle fag er, at du som studerende inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i din egen praksis.

  Oversigt over fagenes rækkefølge og udbud

  Valgfag

  Du kan vælge mellem de fag, der er knyttet til uddannelsen. Desuden kan du vælge fag uden for fagområdet svarende til maks. 5 ECTS.

  Fag

  Obligatoriske fag

  Valgfag

  Afgangsprojektet

 • Godkendt efteruddannelse

  Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering er godkendt som efteruddannelse af Dansk Ejendomsmæglerforening.

  Uddannelsen kan som udgangspunkt også give efteruddannelseslektioner i henhold til bekendtgørelsen om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater.

  For at kunne vurdere andelsboligforeningers ejendomme stiller Erhvervsstyrelsen krav om, at du er uddannet ejendomsmægler og valuar. Hvis du er uddannet ejendomsmægler og gennemfører diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering, opfylder du Erhvervsstyrelsens uddannelseskrav til vurdering af andelsboligejendomme.

 • Sådan foregår undervisningen

  Vi kobler viden til din hverdag

  Undervisningen på Cphbusiness er praksisnær. Det betyder, at du kommer til at arbejde med udfordringer, eksempler og cases fra din egen hverdag. Du får derfor kompetencer, der er direkte relateret til din egen jobsituation, og som du kan tage med hjem og anvende med det samme i din egen praksis. Dine medstuderende og underviser vil ligeledes bringe cases ind i undervisningen, der sætter den teori, du lærer i undervisningen, i spil.

  I perioden mellem undervisningsgangene læser du litteratur, ser video og arbejder med fagets indhold enten alene eller som gruppearbejde.

  Anerkendende undervisere

  Gennem undervisningsforløbet vil du blive opmærksom på egne kompetencer og færdigheder og får gennem undervisningens udformning mulighed for at videreudvikle dem. Undervisningen foregår i et trygt og nærværende læringsrum, hvor der er plads til, at du kan stille spørgsmål og indgå i dialog med din underviser og medstuderende.

  Undervisningen faciliteres, så der er plads til at opbygge relationer og netværk gennem læringsfællesskaber, feedbackprocesser og faglige og tværfaglige samarbejder.

  Mød dine undervisere

  Model

  Undervisningsformer: Fysisk, online eller blended

  Cphbusiness' studerende har forskellige behov, og vi tilbyder derfor forskellige former for undervisning. Du kan se, hvilken undervisningsform der gælder for det pågældende hold, når du tilmelder dig.

  På de hold, hvor der indgår online undervisning, vil der altid være en underviser til stede i undervisningen. Du er derfor sikret, at du kan interagere med din underviser og dine medstuderende i næsten samme grad, som hvis undervisningen foregår i et fysisk lokale.

  Undervisning med fysisk fremmøde

  • Når du er tilmeldt et hold, hvor undervisningen foregår med fysisk fremmøde, skal du møde ind på en af Cphbusiness' lokationer.
  • Her arbejder du med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.

  Online undervisning med tilstedeværelse

  • Du møder til undervisning på Zoom, der er en online platform, sammen med din underviser og dine medstuderende.
  • Her arbejder du med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Din underviser vil facilitere gruppearbejde og diskussioner i plenum på samme måde som i et fysisk lokale.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.
  • En fordel ved online undervisning er, at du kan deltage i undervisningen uanset hvor du befinder dig, og at du sparer tid på transport.

  Blended learning

  • Undervisningen foregår i en vekslen mellem fysisk fremmøde og online tilstedeværelse. Når du tilmelder dig, kan du se, hvilke undervisningsgange der er planlagt med hhv. fysisk fremmøde og online undervisning.
  • Du mødes til undervisning med din underviser og dine medstuderende enten på onlineplatformen Zoom eller på en af Cphbusiness’ fysiske lokationer.
  • Din underviser vil facilitere gruppearbejde og diskussioner i plenum, uanset om det er online eller med fysisk fremmøde.
  • Du arbejder med de teorier og modeller, du har læst om i perioden mellem undervisningsgangene.
  • Undervisningen tager udgangspunkt i din egen praksis. Derfor kan du anvende din nye viden i din egen hverdag med det samme.
 • Facts

  Sted

  Ved tilmelding kan du se, på hvilken af vores lokationer undervisningen finder sted.

  Varighed og undervisningsform

  En hel uddannelse tager typisk tre år at gennemføre med 1-2 fag pr. halvår.

  Undervisningen ligger normalt i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 eller om aftenen mellem klokken 17.00 og 20.00. Du skal regne med at bruge 12 til 15 arbejdstimer pr. uge inklusive undervisning, forberedelse og eksamen.

  Vær opmærksom på, at undervisningen bliver tilpasset holdets størrelse. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forløbet vil således variere, og der kan forekomme digitale undervisningselementer. Det betyder, at den samlede tid, som du skal bruge til undervisning, læsning, forberedelse og eksamensforberedelse, er den samme - men det kan være, at der på hold med få deltagere bliver færre undervisningstimer med et anderledes og tilpasset pædagogisk indhold.

  Omfang

  60 ECTS.

  Økonomi

  På diplomuddannelserne er der egenbetaling betalt af dig selv eller din arbejdsgiver. Dog er der mulighed for at søge midler fra omstillingsfonden, hvis du er faglært eller ufaglært og i beskæftigelse. Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

  I nogle tilfælde kan der være mulighed for at søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Få flere informationer på www.svu.dk.

  For vejledning og ansøgning om SVU henviser vi til:

  Københavns Professionshøjskole
  SVU-administrationen
  Humletorvet 3, K3/09
  1799 København V
  Telefon 51 38 04 11

 • Eksamen

  Eksamen

  Der afholdes eksamen efter hvert fag. Eksamen kan være enten skriftlig eller mundtlig. Du kan se, hvilken eksamenstype der gælder for det enkelte fag under beskrivelsen af faget her på hjemmesiden.

  En hel uddannelse afsluttes med et afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

 • Studievejledning

  Har du spørgsmål til uddannelsens indhold? Så kontakt vores studievejleder:

  Gitte Top Jensen
  Telefon: 36 15 48 04
  E-mail: gito@cphbusiness.dk

 • Mulighed for videreuddannelse og job

  Uddannelsen hører under det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde og har overordnet til formål at kvalificere og uddanne nuværende og kommende medarbejdere inden for en række forskellige brancher i såvel private som offentlige virksomheder, som arbejder med vurdering af og investering i ejendomme i bred forstand.

  Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med brancheforeninger, aftagervirksomheder og dimittender, der nu selv arbejder med de tillærte kompetencer.

  Med en diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering kan du få arbejde inden for fx erhvervsmæglerbranchen, ejendomsinvesteringsvirksomheder, finansieringsselskaber, ejendomsadministrations- og/eller ejendomsforvaltningsselskaber.

  Læs videre

  Uddannelsen svarer i niveau til en bacheloruddannelse og giver dig derfor adgang til at læse videre på masterniveau i ind- og udland. Vær dog opmærksom på aftageruddannelsesinstitutionernes forskellige optagelseskrav og krav til eventuelle supplerende kurser.

 • Studieordning og bekendtgørelse
 • Selvstuderende

  Som selvstuderende kan du gå til eksamen på alle fag på vores deltidsuddannelser, hvis faget er i udbud.

  Som selvstuderende modtager du ikke undervisning eller vejledning fra Cphbusiness. Du får udelukkede stillet en eksamen til rådighed med en censor og en eksaminator.

  Alle fag er bekendtgørelsesbelagte og beskrevet i nationale studieordninger, der fastsætter fagets indhold, niveau og læringsmål. Den aktuelle studieordning og bekendtgørelse finder du her på hjemmesiden under de enkelte akademi- og diplomuddannelser.  

  I studieordningen kan du se de læringsmål, som eksaminator og censor vurderer dig på til eksamen. Eksamensformen kan du læse mere om i vores eksamenskataloger. Du vil få en karakter efter 7-trinsskalaen.

  Der er to eksamensterminer om året; sommer og vinter. Eksamen for selvstuderende afholdes på eksamensdatoer fastsat af Cphbusiness.

  Efter du har bestået din eksamen, fremsendes et eksamensbevis til din e-Boks. 

  Optagelseskrav

  Du skal opfylde adgangskravene for det fag, du ønsker at gå til eksamen i. Adgangskravene afhænger af fagets uddannelsesniveau.

  Priser

  Prisen for eksamen som selvstuderende afhænger af eksamensform og uddannelsesniveau. Kontakt os på e-mail eller telefon for at få oplyst prisen på en specifik eksamen.

  Kontakt os

  Cphbusiness Partner 
  E-mail: udbud@cphbusiness.dk 
  Telefon: 36 15 48 66

  Tilmelding

  Tilmeld dig ved at udfylde formularen herunder. Så kontakter vi dig med information om den næste eksamen i det ønskede fag.

 • Realkompetencevurdering

  Har du viden og erfaring, som du ikke har papir på, men som du har fået gennem kurser, dit arbejds- eller fritidsliv? Og er du interesseret i en akademi- eller diplomuddannelse? Så er realkompetencevurdering måske en mulighed for dig.

  En realkompetencevurdering betyder, at du kan få anerkendt og vurderet de kompetencer, den viden og de færdigheder, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, men gennem fx kurser, dit arbejds- eller fritidsliv.

  Læs mere om realkompetencevurdering her

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål om videreuddannelse

  Har du spørgsmål til tilmelding, adgangskrav, dokumentation, betaling eller lignende, anbefaler vi, at du læser vores FAQ, som besvarer alle de oftest stillede spørgsmål om efter- og videreuddannelse på Cphbusiness.

  Læs vores FAQ om efter- og videreuddannelse.

Kontakt os

Vil du høre mere om dine muligheder for efteruddannelse? Tøv ikke med at kontakte os.

Telefon:

36 15 48 66 Åbningstider

E-mail