Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (modul 1)

Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (modul 1)

Vil du have kompetencerne til at rådgive om udlejning af boliger og erhvervslokaler, hvor du kan fastsætte korrekt leje for de pågældende lokaler? Så er kurset grundlæggende bolig- og erhvervslejeret noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset grundlæggende bolig- og erhvervslejeret får du styrket din viden om den lejeretlige lovgivning, så du bliver i stand til at rådgive i forhold til lejekontrakter og udlejningsejendomme. Kurset lægger vægt på leje- og boligreguleringsloven og erhvervslejeloven, som har betydning for værdiansættelse af faste ejendomme, og dertil gennemgang af domspraksis inden for fagområdet.

Du vil:

  • Få viden om lejelovgivningen, relevante domme inden for det lejeretlige område og juridisk metode
  • Få færdigheder i at analysere principperne for lejefastsættelse og lejeforhøjelser, lejekontrakter og andre relevante dokumenter til brug for vurdering af en korrekt leje
  • Lære at beregne den omkostningsbestemte husleje på baggrund af ufuldstændige oplysninger
  • Lære at formidle og begrunde de valgte handlinger og løsninger

Du lærer desuden selvstændigt at indgå i fagligt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i overensstemmelse med den lejeretlige lovgivning og praksis samt mægleretiske regler. Derudover lærer du at påtage dig professionelt ansvar inden for rådgivning om udlejning, lejefastsættelse og optimering af en udlejningsejendom, forskellige boliger og erhvervslokaler.

Indhold

På grundlæggende bolig- og erhvervslejeret skal du blandt andet arbejde med:

  • Relevante bestemmelser i lejelovgivning – bolig som erhverv – der har relevans i forhold til vurdering af en fast ejendom, der anvendes til udlejning
  • Relevante domme inden for det lejeretlige område
  • Juridisk metode
  • Principperne for lejefastsættelse og lejeforhøjelser i bolig- og erhvervsejendomme
  • Analyse af lejekontrakter og andre relevante dokumenter

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Eksamen og ECTS

Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (modul 1) er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering.

Hvis du ønsker at læse en hel uddannelse, anbefaler vi, at du starter med faget grundlæggende bolig og erhvervslejeret, inden du starter på de andre obligatoriske fag.

Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en individuel mundtlig eksamen på 30 minutter med ekstern censur.

Underviser: Michael Bech Jørgensen