Investeringsteori og økonomisk metode (modul 2)

Investeringsteori og økonomisk metode (modul 2)

Vil du styrke din forståelse for økonomisk teori og investeringsbegreber, så du kan rådgive om investering i investeringsejendomme og sammenhænge mellem afkast og risici? Så er dette kursus noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset investeringsteori og økonomisk metode bliver du klogere på investeringsteorier og -begreber, økonomisk teori, empiri og metode samt håndtering af kvantitative og kvalitative data. På den måde bliver du rustet til at give professionel rådgivning om investering i investeringsejendomme.

Du vil:

 • Få overordnet viden om økonomiske overvejelser i forbindelse med investering i en investeringsejendom
 • Lære om sammenhænge mellem afkast og risici
 • Få viden om økonomiske overvejelser og kalkulationer i relation til sammensætning af en ejendomsportefølje, belåningsmuligheder samt de dertil knyttede risici, kapitalstrukturer og rentedannelse

Når du har gennemført kurset vil du kunne håndtere og rådgive om investering af investeringsejendomme. Derudover vil du selvstændigt kunne håndtere komplekse rådgivningssituationer om belåning af investeringsejendomme, og du vil kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for økonomisk metode og investeringsteori.

Indhold

På kurset investeringsteori og økonomisk metode skal du blandt andet arbejde med:

 • Investeringsteorier og -begreber
 • Økonomiske metoder med fokus på ejendomsinvestering og ejendomsvurdering
 • De økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med investering i en investeringsejendom
 • Sammenhænge mellem afkast og risici, samt i hvilken udstrækning disse hænger sammen med den økonomiske situation
 • De kalkulationer en investor laver forud for investering i en investeringsejendom
 • De økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med sammensætningen af sin portefølje af ejendomme
 • Kapitalstrukturer og rentedannelse i samfundet i et bredere perspektiv
 • Mulighederne for belåning af investeringsejendomme, og hvilke konsekvenser det har for afkast og risiko.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du tager kurset investeringsteori og økonomisk metode efter kurset grundlæggende bolig- og erhvervslejeret.

Eksamen og ECTS

Investeringsteori og økonomisk metode (modul 2) er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Eksamenen er en individuel skriftlig prøve af fire timers varighed og er med ekstern censur.

Undervisere: Christian Engelund Mikkelsen og Morten Marott Larsen