Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger (modul 4)

Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger (modul 4)

Vil du blive klogere på byggeteknik, og vil du have større viden om sammensætningen af et estimat for et byggeprojekt? Så er dette kursus noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

Når du har gennemført kurset særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger vil du kunne vurdere særlige ejendomme og sædvanlige byggetekniske problemstillinger i eksisterende byggeri og nybyggeri. Du vil også kunne indgå i et samarbejde om designprocessen og byggetekniske faktorers påvirkning af prisen på et byggeprojekt.

Du vil:

 • Få kendskab og fortrolighed med residualberegninger og værdiansættelse på baggrund af driftsregnskaber og nedskrevet genanskaffelsesberegninger
 • Få kendskab til byggetekniske problemstillinger, deres baggrund og deres sædvanlige løsning
 • Få viden om sammensætning af et estimat for et byggeprojekt med valg af relevante enhedspriser og byggeparametre

Indhold

På kurset særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger skal du blandt andet arbejde med:

 • De forskellige vurderings- og beregningsmetoder, som anvendes til værdiansættelse af erhvervsejendomme med særlig anvendelse eller begrænset ejerkreds
 • Særlige vurderinger, herunder:
  • Grunde og byggeretter
  • Hoteller og shoppingcentre
  • Offentlige bygninger og ikke omsættelige ejendomme
 • Sædvanlige byggematerialer og udførelsesmetoder, der anvendes i moderne erhvervsbyggeri, deres karakteristika og deres eventuelle begrænsninger
 • Bygningsreglementet på grundlæggende niveau
 • Omkostninger forbundet med byggeri i Danmark, primært erhvervsejendomme, samt andre faktorer, der påvirker prisen

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du tager kurset særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger efter kurset vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper.

Eksamen og ECTS

Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger (modul 4) er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Eksamenen er en individuel, mundtlig prøve af 30 minutters varighed med 30 minutters forberedelsestid baseret på træk af spørgsmål. Der er intern censur.