Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (modul 5)

Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (modul 5)

Vil du styrke din viden om lovgivningen og de særlige økonomiske forhold, der gør sig gældende i forhold til vurdering af boligudlejningsejendomme og ejendomme ejet af andelsboligforeninger? Så er dette kursus noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme lærer du om de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til vurdering af boligudlejningsejendomme og ejendomme ejet af andelsboligforeninger, herunder gældende lovgivning og særlige økonomiske forhold.

Du vil:

 • Lære at indhente, analysere og vurdere data, der er nødvendige for at kunne vurdere boliginvesteringsejendomme
 • Få viden om de særlige forhold, der gælder vedrørende vurdering af andelsboligejendomme i henhold til andelsboligloven
 • Blive i stand til at påtage dig professionelt ansvar for vurdering af andelsboligejendomme og særlige boliginvesteringsejendomme

Indhold

På kurset vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme skal du blandt andet arbejde med:

 • Vurderinger af boligudlejningsejendomme og ejendomme ejet af andelsboligforeninger
 • De forhold der gør sig gældende for vurdering af boliginvesteringsejendomme og blandede bolig- og
  erhvervsejendomme
 • De særlige forhold der gør sig gældende for vurdering af ejendomme tilhørende andelsboligforeninger
 • Vurdering af ejendomme efter metoderne 1. års afkast samt Discounted Cash Flow (DCF)
 • De særlige vurderingsmetoder, der kan anvendes i form af nedskreven genanskaffelsesværdi (Depreciated
  Replacement Cost), regnskabsbaseret metode samt residualmetoden.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du tager kurset vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme efter kursetsærlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger.

Eksamen og ECTS

Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (modul 5) er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Faget svarer til 5 ECTS-point.

Eksamenen er en individuel mundtlig prøve på 30 minutter med udgangspunkt i en godkendt vurderingsrapport med ekstern censur.

Underviser: Helle Horn Kramer