Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner

Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner

Vil du gerne styrke din viden om moms- og skattemæssige strukturer i relation til ejendomstransaktioner og vurdering af ejendomsselskaber? Så er dette kursus noget for dig. 

Derfor skal du tage kurset

På kurset vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner vil du få viden, færdigheder og kompetencer inden for regnskaber, momslovgivning og udskudt skat i relation til ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner.

Du vil:

  • Få styrket din viden om momslovgivningen i relation til ejendomstransaktioner og driftsmæssige dispositioner
  • Blive i stand til at anvende optimale modeller i relation til overdragelse af ejendomsselskaber eller ejendomstransaktioner
  • Lære at håndtere udskudt skat, prisfastsættelse af denne og forståelse af vigtige momenter ved gennemgang af regnskaber for lejere eller et regnskab, når det er ejendomsselskabet, som overdrages.

Du vil selvstændigt kunne indgå i samarbejde om komplekse moms- og skattemæssige strukturer og forhold vedrørende fast ejendom i relation til korrekt værdiansættelse af ejendomsselskaber og investeringsejendom med både momspligtige og momsfrie lejere.

Indhold

Du skal blandt andet arbejde med:

  • Budgetteringsmetoder og budgettets informationsværdi
  • Reglerne om skattemæssige afskrivninger for investeringsejendomme
  • Påvirkning af udskudt skat ved forskellig regnskabspraksis i årsrapporten
  • Moms- og skattemæssige forhold ved omstrukturering af en ejendomskoncern, herunder konsekvenserne af tilbudspligt og tinglysning
  • Honorarets påvirkning af salg af ejendom kontra salg af ejendomsselskab

Vi anbefaler, at du tager valgfaget vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner, efter du har taget de fem obligatoriske fag. 

Eksamen og ECTS

Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner er et valgfag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en individuel, mundtlig prøve på 30 minutter med afsæt i en synopsis og er med ekstern censur.

Underviser: John Lindeberg Jensen