Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper (modul 3)

Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper (modul 3)

Vil du gerne blive klogere på værdiansættelsesstandarder og internationale vurderingsprincipper, så du kan foretage relevante beregninger for erhvervsejendomme og rådgive dine kunder bedst muligt? Så er dette kursus noget for dig.

Derfor skal du tage kurset

På kurset vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper lærer du om værdiansættelsesstandarder og internationale vurderingsprincipper, så du på baggrund af din viden og dine vurderinger bedst muligt kan rådgive dine kunder.

Du får færdigheder til at indhente og analysere data, så du kan foretage relevante beregninger for erhvervsejendomme efter de mest anvendte metoder og på baggrund af driftsbudget, lejelister/lejekontrakter og markedsdata.

Du vil:

  • Få viden om gældende regler for regulering af fast ejendom
  • Få færdigheder i at udarbejde vurderingsgrundlag i form af lejeoversigter, driftsbudgetter m.v.
  • Lære at anvende de mest benyttede beregningsmetoder
  • Få viden om internationale vurderingsprincipper og etiske regler

Indhold

Før du kan påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme og udfærdige vurderingsrapporter, skal du lære om de værktøjer og forudsætninger, som udarbejdelse af en vurderingsrapport kræver. Du bliver derfor undervist i det juridiske grundlag: Planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven og udstykningsloven. På den måde udvider du din forståelse for markedsforholdende for erhvervsejendomme.

På kurset vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper skal du blandt andet arbejde med:

  • Vurderingsgrundlag i form af lejeoversigter, driftsbudgetter m.v.
  • Beregning ved brug af de mest anvendte metoder, den afkastbaserede model og Discounted Cash Flow (DCF)
  • De materialer, byggeteknikker og tilhørende omkostninger, der udgør det byggetekniske grundlag for vurdering af erhvervsejendomme
  • Regler for regulering af fast ejendom, herunder reglerne i planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven.

Du lærer at udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter og markedsnormer, hvorefter du kan påtage dig vurderingsopgaver, herunder udarbejdelse af vurderingsaftale, valg af vurderingstema mv.

Læs mere om læringsmål mv. i studieordningen.

Vi anbefaler, at du tager kurset vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper efter kurset investeringsteori og økonomisk metode.

Eksamen og ECTS

Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper (modul 3) er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Eksamenen er en individuel mundtlig prøve på 30 minutter med afsæt i en vurderingsrapport, og der er ekstern censur.